pracownia Be Creo wizualizacja

Strefa robotyki STREAM

strefa kreatywności STREAM

Strefa kreatywności STREAM

Numicon pracownia wizualizacja

Strefa matematyczna STREAM

Wizualizacja pracowni STEAM

Strefa logicznego myślenia STREAM

Pracownia biologiczna

Strefa Nauki STREAM

lekcja kodowania robot Photon

Strefa programowania STREAM

OTWARTA PRZESTRZEŃ STREAM
WIELORAKICH AKTYWNOŚCI