Weź udział w projekcie badawczo-wdrożeniowym "Przestrzeń ma znaczenie" i odwiedź Centrum Nauki Kopernik ze swoimi uczniami!

Jeśli jesteś nauczycielem klas 6-8 szkół podstawowych, masz możliwość zgłoszenia swojej klasy do projektu. Pomóż nam stworzyć rekomendacje dla dyrektorów szkół, nauczycieli i stań się częścią zmiany na lepsze! Zdobądź certyfikat udziału w projekcie realizowanym przez Pracownię Przewrotu Kopernikańskiego oraz podręczniki metodyczne o wartości 150 złotych. Celem badania jest sprawdzenie jaki wpływ na proces nauki ma układ przestrzeni, w której odbywają się lekcje.

Dodatkowo, dla dla uczniów biorących udział w badaniu zostanie zorganizowany specjalny pokaz naukowy, który odbędzie się po odbytych zajęciach. Liczba miejsc jest ograniczona, nie czekajcie!

ZAPISZ SIĘ!

Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego

Pracownia jest ośrodkiem badawczo-rozwojowym Centrum Nauki Kopernik poświęconym edukacji. Powstała, by rozwijać edukację przyszłości i wspierać młodzież w uczeniu się. W Pracowni prowadzone są badania dotyczące procesów uczenia się. Powstają nowoczesne rozwiązania edukacyjne: scenariusze zajęć, pomoce edukacyjne, interdyscyplinarne projekty, wydarzenia, nowe wystawy, eksponaty. To wynik wspólnego działania naukowców, badawczy, edukatorów i przedsiębiorców – szerokiego środowiska skupionego wokół edukacji przyszłości.

Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego łączy różne środowiska zaangażowane w rozwój edukacji. Działania badawczo-rozwojowe prowadzi wspólnie z konsorcjantami Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego. Członkami konsorcjum są firmy: Moje Bambino oraz BECREO Technologies. Działalność PPK wspierają finansowo także partnerzy. Partnerem Głównym Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego i jednocześnie Partnerem Strategicznym Centrum Nauki Kopernik jest Samsung Electronics Polska Sp. z o.o., a Partnerem Inwestycji Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego – Saint-Gobain w Polsce.

Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego w Warszawie - nowoczesne wnętrze, strefa wypoczynku z kanapami w kolorach morskiej zieleni i żółtego
Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego w Warszawie, hol główny, nowoczesne wnętrze żółty dywan, przeszklone pomieszczenia.
Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego w Warszawie, sala focusownia, nowoczesne wnętrze z miękkimi niebieskimi ściankami akustycznymi, kobieta i mężczyzna patrzą na ekran komputera z napisem misinformacja

Budynek Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego

To miejsce stworzone by realizować projekty od początku do końca. Od pomysłu, do gotowego produktu jest w nim zaledwie kilka kroków – można błyskawicznie tworzyć i udoskonalać prototypy. Sercem budynku są świetnie wyposażone warsztaty (z profesjonalnym sprzętem, służącym do produkcji prototypów) oraz laboratoria, wyposażone w zaawansowane technologicznie przyrządy i aparaturę pozwalającą na prowadzanie doświadczeń biologicznych, chemicznych i fizycznych. Ten sprzęt służy do pracy głównie naukowcom i badaczom.

Poznaj Pracownię Przewrotu Kopernikańskiego

Rozwój nowych metod nauczania

Misją Pracowni jest edukacja, która inspiruje do doświadczania, rozumienia świata i odpowiedzialnego działania.
Pracownia wierzy, że każdy uczeń ma potencjał do odkrywania i kreowania wiedzy. Dlatego szuka sposobów na interaktywne zajęcia, eksperymenty oraz projekty, które angażują uczniów i rozwijają ich kreatywność oraz umiejętności analityczne. Jej celem jest tworzenie metod nauczania, które będą rozbudzały pasję do nauki i zachęcały do samodzielnego myślenia.

Sala warsztatowa Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego - z przodu budka akustyczna z zielonymi siedziskami, z tyłu jasna sala ze stolikami, na półkach pomoce edukacyjne.

Kształtowanie kompetencji przyszłości

Krytyczne myślenie

Twórcze rozwiązywanie problemów

Umiejętność samodzielnego uczenia się

Celem Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego jest projektowanie
i udostępnianie produktów i rozwiązań edukacyjnych:

Wspierających rozwój edukacji w nurcie STREAM i wpływających na kształtowanie kompetencji XXI w.

Wrażliwych na lokalne potrzeby
i konteksty

Odpowiadających wyzwaniom współczesności

Badania

Wiedza dotycząca procesów uczenia się

Badania prowadzone w Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego koncentrują się na kompetencjach przyszłości. Szczególnie rozwijają wiedzę o tym, jak skutecznie łączyć nauczanie w zakresie nauk przyrodniczych i ścisłych z zainteresowaniami, pasjami i potrzebami współczesnych uczniów oraz ich otoczenia społecznego.
Aktualnie realizowany projekt dla Moje Bambino dotyczy przestrzeni edukacji. Projekt badawczy pod hasłem: „Przestrzeń ma znaczenie” ma na celu uzyskanie wiedzy o tym, jaki wpływ na proces uczenia się ma modyfikacja standardowej sali poprzez odpowiedni dobór mebli i zmianę ustawienia. W ramach projektu przeprowadzony został konkurs „Pochwal się swoją klasą”. Materiałem badawczym są zdjęcia oraz opisy klas szkolnych zebrane od nauczycieli w akcji konkursowej oraz obserwacje przeprowadzane w wybranych szkołach. Więcej informacji o projekcie: tutaj.
Badanie pozwoli na zebranie informacji dotyczących: aranżacji klas szkolnych, dostępu do pomocy naukowych, używanych technologii, rodzaju wyposażenia, wystroju wnętrza, oraz roli i zastosowanie dodatkowych elementów.

BIBLIOTEKA RAPORTÓW BADAWCZYCH
Produkty

Rozwiązania edukacyjne

Pracownia wykorzystuje światowe osiągnięcia technologii i badań, i tworzy produkty – pomoce naukowe, formaty zajęć, eksponaty, standardy i rekomendacje, które będą wrażliwe na lokalne potrzeby i konteksty.

W taki sposób powstały pomoce edukacyjne Modułowe Pracownie Przyrodnicze, program Multilab: Fizyka oraz Cztery Pory Roku – zestaw STEAM.

ZOBACZ WIĘCEJ
Przestrzeń badawczo-rozwojowa

Laboratoria

Przestrzeń Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego została tak zaprojektowana, by było można przeprowadzić pełen cykl badawczo-rozwojowy – od wstępnych badań procesów uczenia się po stworzenie produktów edukacyjnych, gotowych do testów. „Szkicując makietę budynku, z tyłu głowy mieliśmy model instytucji, która jest otwarta i wspiera współpracę wewnątrz organizacji i na zewnątrz organizacji.”- mówi Dyrektor Centrum Nauki Kopernik, Robert Firmhofer.
Przeczytaj więcej o tym nowoczesnym budynku – domu edukacji.

W Pracowni można także zrealizować własne pomysły. Istnieją tu nowoczesne laboratoria, w których można przygotować doświadczenia. W salach wyposażonych jak ze szkoły marzeń można przeprowadzić próbne lekcje. Sale badań i analiz umożliwiają obserwacje w jaki sposób użytkownicy korzystają z prototypowanych rozwiązań.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

"W nowym budynku stworzyliśmy dom dla nauki"

PPK opowiada swoją historię

“Centrum Nauki Kopernik wykorzysta nowy budynek – Pracownię Przewrotu Kopernikańskiego (PPK) do tworzenia nowych rozwiązań edukacyjnych. Ale przede wszystkim będzie to miejsce spotkań dla naukowców, nauczycieli, uczniów i przedstawicieli firm, którym zależy na lepszym zrozumieniu procesu uczenia.”

Kiedy Centrum Nauki Kopernik zbliżało się do swoich 10 urodzin, przyszedł czas, by odpowiedzieć sobie na pytanie „w czym jesteśmy najlepsi?” i czy faktycznie dobrze wykorzystujemy swoje umiejętności. Po długich dyskusjach i analizach stało się jasne, że tworzenie nowych rozwiązań edukacyjnych wychodzi nam najlepiej.
„Brakowało nam też przestrzeni do twórczego działania, a pracownicy którzy na co dzień tworzyli nowe rozwiązania edukacyjne, byli rozproszeni w różnych działach” – przyznaje Robert Firmhofer, dyrektor naczelny CNK.
Postanowiliśmy rozwinąć swój statut o działalność badawczo-rozwojową. Staliśmy się w ten sposób jednostką naukową i zaczęliśmy też zatrudniać pracowników naukowych. Wspólnie z Uniwersytetem SWPS stworzyliśmy program doktoratów wdrożeniowych.

Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego w Warszawie, hol główny, nowoczesne wnętrze żółty dywan, przeszklone pomieszczenia.

„Wiemy, że szkoła nie będzie wyglądała jak interaktywne centrum nauki, ale może czerpać z dobrych przykładów, które opracowaliśmy i przetestowaliśmy z naszymi partnerami. W Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego skupimy się na śledzeniu procesu uczenia, który ma wymiar poznawczy, społeczny i emocjonalny. Wiemy, że wszystkie te elementy wpływają na jakość uczenia się, ale teraz chcemy przyjrzeć się temu z bliska, bo przecież gotowość do uczenia się też zależy od wielu sytuacji” – tłumaczy Robert Firmhofer.

Centralne miejsce w PPK zajmują pracownie, w których mamy możliwość jednoczesnego prowadzenia zajęć, testowania rozwiązań (scenariusze lekcji, plan zajęć), czy konkretnych pomocy dydaktycznych. Jednocześnie mamy możliwość obserwacji całego procesu przy pomocy zestawu kamer, czujników, mikrofonów. Mamy też oprogramowanie, które pomaga analizować zachowanie i emocje. „To będzie pomagało bardzo dokładnie prześledzić proces uczenia się w różnych konfiguracjach. Np. w grupie zdolnych i mniej zdolnych uczniów lub w grupach mieszanych” – mówi Robert Firmhofer.

SALA WARSZTATOWA

Stawiamy ucznia w centrum uwagi. W realizacji tej idei będą nam pomagały nowatorskie rozwiązania, które chcemy rozpowszechniać również w sektorze publicznym. Chcemy też dowiedzieć się, co stoi na przeszkodzie implementowania zmian. „Dużo jest do zrobienia wokół społecznej percepcji edukacji. Model transmisyjny edukacji – gdzie nauczyciel uczy, a uczeń pisze klasówkę – dominuje w wielu miejscach. Nawet dobrze wykształceni rodzice z dużych miast ciągle popierają ten model. System edukacji z przeładowaną podstawą programową też nie sprzyja wprowadzaniu zmian” – wylicza Firmhofer. I dodaje: „Naszą siłą jest to, że jesteśmy na skrzyżowaniu – lokalności i europejskości. Jesteśmy warszawscy i polscy – i bardzo dobrze znamy te realia. Ale jednocześnie jesteśmy bardzo aktywnym uczestnikiem sieci międzynarodowych – zarówno europejskich, jak i amerykańskich. Wiemy co tam się dzieje, jakie się tam toczą dyskusje, aktywnie w nich uczestniczymy”.

Będąc instytucją kultury jesteśmy jednocześnie instytucją edukacyjną i naukową. Duża część naszej praktyki jest związana z edukacją. To połączenie z nauką jest wyjątkowe. Być może najważniejszą naszą kompetencją, jest bycie partnerem w bardzo różnych środowiskach partnerskich.

Szkicując makietę budynku, z tyłu głowy mieliśmy model instytucji, która jest otwarta i wspiera współpracę wewnątrz organizacji i na zewnątrz organizacji. Zależało nam na transparentności, dlatego większość powierzchni jest przeszklona i otwarta lub półotwarta. Nawet powierzchnie warsztatowe mają swoje przeszklenia. Zadbaliśmy o dużo wspólnych przestrzeni, gdzie ludzie mogą się spotkać – przestrzeni, które będą kreować nieoczywiste kontakty.  Jak często biolog ma okazję spotkać technika? U nas będzie się to działo bardzo naturalnie. PPK to nie jest typ biurowca, gdzie jest dużo ograniczeń – gdzie trzeba się umówić i być doprowadzonym do gabinetu. Chcemy, żeby nasi partnerzy z sektora ed-tech i naukowcy mieli dużo swobody.

Budynek ma trzy poziomy. Na najwyższym poziomie jest strefa pracy koncepcyjnej – strefa biurowa i strefa pracy z naszymi partnerami, gdzie pracujemy z ideami – jeszcze zanim one się zmaterializują.

Na pierwszym piętrze jest strefa laboratoriów, pracowni i warsztatów. Tam się znajdują przestrzenie, które nazywamy no-tech – pozbawione technologii, low-tech – czyli wyposażone w sprzęty spotykane w niektórych szkołach i high-tech – gdzie dominują zaawansowane technologie. Mamy też urządzenia pomagające badaczom projektować badania. Należą do nich wyższej klasy roboty, manipulatory, mikroskopy, drukarki 3D.
Przestrzenie są bardzo elastyczne – można je dzielić i łączyć. Są one wyposażone w urządzenia umożliwiające obserwację na żywo – ale istnieje też możliwość nagrywania, analizy behawioralnej i emocjonalnej. Mamy lustra weneckie, wiele monitorów, kamerę 360’. Możemy robić punktowe zbliżenia i analizować to, co się wydarzyło.

Laboratorium w Centrum Nauki Kopernik - jasne pomieszczenie z blatami laboratoryjnymi i białymi frontami w nowoczesnym pomieszczeniu.
LABORATORIUM
Laboratorium analiz w Centrum Nauki Kopernik - przeszklone pomieszczenie z komputerami w niebieskim nowoczesnym stylu.
LABORATORIUM DANYCH

Na drugim piętrze znajduje się strefa warsztatów przeznaczona dla projektantów i inżynierów oraz warsztat ogólny z maszynami C&C – czyli sterowanymi cyfrowo frezarkami, tokarkami i obrabiarkami. Jest też warsztat stolarski. Tam inżynierowie zaprojektują rozwiązania i je wykonają. „Nie jest to miejsce masowej produkcji, bo nie jesteśmy fabryką, ale jesteśmy w stanie stworzyć gotowe rozwiązania” – mówi Firmhofer.
Wymarzoną przestrzenią dla wielu osób z naszej instytucji jest pomieszczenie Prototypowni. Żeby z niej skorzystać, nie trzeba mieć specjalnych uprawnień. Promujemy w ten sposób ideę, że „każdy może być autorem dobrego pomysłu, ale pomysł jest dobry, jeśli da się go przekształcić w działający prototyp”.

Prototypownia w Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego - duże jasne pomieszczenie ze stołami warsztatowymi, półkami z narzędziami i stanowiskami do pracy.
Prototypownia w Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego - duże jasne pomieszczenie ze stołami warsztatowymi, półkami z narzędziami i stanowiskami do pracy.
Warsztat w Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego - duże maszyny do obróbki materiałów i drewniane konstrukcje w jasnym pomieszczeniu.
PROTOTYPOWNIA
WARSZTAT

Parter jest strefą kontaktów z naszymi partnerami zewnętrznymi. Zaraz przy wejściu znajduje się show room. Będzie też studio, w którym będziemy mogli tworzyć i na żywo nadawać treści audio-wideo. Mamy Fokusownię i przestrzeń do badań domowych – czyli przestrzeń, która wygląda jak pokój z aneksem kuchennym. Służy ona do badań procesów dydaktycznych w warunkach domowych, a nie takich, jakie panują w klasie szkolnej. Na parterze jest też kawiarnia i przestrzenie, przeznaczone na wynajem dla naszych partnerów.

„Otwarcie budynku Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego przypomina mi sytuację przed otwarciem Centrum Nauki Kopernik. Na pytanie skierowane do potencjalnych zwiedzających: ‘czy takie miejsce jest potrzebne’ – większość ludzi nie wiedziała o czym w ogóle mówimy. Mam wrażenie, że w podobnej sytuacji znaleźliśmy się teraz. Ludzie zwiedzają Pracownię Przewrotu Kopernikańskiego i już słyszymy potwierdzenie, że takie miejsce jest bardzo potrzebne. To jest nowy dom dla nauki i edukacji” – powiedziała Joanna Kalinowska, dyrektor rozwoju w Centrum Nauki Kopernik.

Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego w Warszawie, hol główny, nowoczesne wnętrze żółty dywan, przeszklone pomieszczenia.

Dowiedzcie się więcej o pracowni na stronie Centrum Nauki Kopernik!

Szkoła dla Innowatora - Projekt na rzecz nowoczesnej edukacji

„Szkoła dla Innowatora” to projekt edukacyjny, zrealizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, którego celem było opracowanie i przetestowanie rozwiązań w obszarze kształtowania i rozwijania kompetencji proinnowacyjnych w oświacie.

W ramach projektu, którego inicjatorem było Ministerstwo Rozwoju oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej, 20 publicznych szkół podstawowych otrzymało:

  • wsparcie szkoleniowe dla dyrektora,
  • wsparcie szkoleniowe dla nauczycieli biorących udział w projekcie,
  • pomoce dydaktyczne do pracy z uczniami o łącznej wartości do 2 000,0 zł
  • doposażenie placówki i re-aranżację przestrzeni szkolnej o łącznej wartości do 49,000,00 zł
  • możliwość spotkań z innowatorami, wizyt w innowacyjnych przedsiębiorstwach i instytucjach badawczych.

Wsparciem w ramach projektu objęto jedną klasę siódmą z każdej z 20 szkół. Działania w szkołach były realizowane w okresie od lutego 2020 do lutego 2022.

KLASY VII
Program przeznaczony był dla klas VII szkoły podstawowej.
20 SZKÓŁ
W projekcie "Szkoła dla Innowatora" wzięło udział 20 publicznych szkół podstawowych.
LUTY 2020 – LUTY 2022
Działania w szkołach realizowane były przez okres dwóch lat.

Innowacyjna Szkoła w Modelu STREAM - założenia i cele

Zalecenie Rady Europy z 22 maja 2018 r. w obszarze kształtowania kompetencji przyszłości w procesie uczenia się przez całe życie, jednoznacznie wskazują, że w dynamicznie zmieniającym się świecie, inwestycja w proinnowacyjne umiejętności uczniów, stanowi ważniejsze niż kiedykolwiek wyzwanie dla edukacji.

Programy nauczania opracowywane w szkole mają wspierać rozwój kompetencji cyfrowych uczniów. Szkoła powinna wyposażyć uczniów w umiejętności i postawy, które ułatwią im funkcjonowanie w dorosłym życiu oraz przygotować do wykonywania zawodów przyszłości.

Kształtowanie postaw i cech sprzyjających innowacyjności

Wprowadzenie zmian w obecnie istniejącym systemie edukacji

Wdrażanie rozwiązań w zakresie edukacji przyszłości

Wypracowanie uniwersalnych metod nauczania kompetencji proinnowacyjnych

Wykorzystywanie innowacyjnych pomocy dydaktycznych i zmiana podejścia do nauczania

Dostosowanie przestrzeni szkolnej do nauczania kompetencji przyszłości

Uczeń - innowator

Innowacyjna szkoła, która wdraża w swoim systemie elementy edukacji STREAM, powinna koncentrować się na  budowaniu potencjału uczniów i wyposażeniu ich w kompetencje przyszłości, czyli zestaw postaw, umiejętności i zachowań wspierających powstawanie i rozwój innowacyjnych pomysłów.

Ważne jest, by programy nauczania lub programy pracy szkoły, miały zapisy uwzględniające rozwijanie u uczniów kompetencji cyfrowych. Mowa tutaj o takich umiejętnościach jak: zdolność krytycznego i samodzielnego myślenia, a także kreatywnego rozwiązywania problemów z wykorzystaniem nowych technologii. Dodatkowo nauka odwagi i podejmowania ryzyka, liderowania, wytrwałości czy współpracy w grupie.

Kompetencje proinnowacyjne są uniwersalne i dostępne dla wszystkich uczniów. Umożliwiają im osiąganie niestandardowych rezultatów, niezależnie od nauczanego przedmiotu czy etapu edukacji. Ma to kluczowe znaczenie dla przyszłości zawodowej młodego pokolenia, które będzie wykorzystywać nabyte kompetencje niezależnie od wybranej ścieżki kariery w dorosłym życiu.

projekty innowacje w edukacji infografika

Szybkie i skuteczne rozwiązywanie problemów
Umiejętność krytycznego myślenia
Ciekawość i odkrywanie nowych możliwości
Odwaga i podejmowanie ryzyka
Kreatywne stosowanie zdobytej wiedzy
Orientacja na przyszłość
Samodzielność myślenia i podejmowanie decyzji
Wytrwałość
Skłonność do podejmowania współpracy i pracy zespołowej
Praca nad wieloma problemami w tym samym czasie

ZAINSPIRUJ SIĘ DOBRYMI ROZWIĄZANIAMI

Pobierz publikacje na temat kształtowania proinnowacyjnych kompetencji uczniów oraz organizacji przestrzeni sprzyjającej nowoczesnej edukacji.

Dotacje na innowacje w edukacji
W obliczu nieustannych zmian w świecie i stale rozwijających się nowoczesnych technologii, placówki edukacyjne stoją przed wyzwaniem dostosowywania się do aktualnych warunków w oświacie i zapewnienia optymalnych warunków dla rozwoju kluczowych kompetencji uczniów. W tym celu szkoły podstawowe ubiegają się o różnego rodzaju dofinansowania na edukację, w ramach których mogą wyposażyć placówkę w nowoczesny sprzęt multimedialny, wyposażenie meblowe, innowacyjne pomoce dydaktyczne i narzędzia, niezbędne do prowadzenia skutecznych i angażujących zajęć STREAM.
Jednym z projektów, który daje im taką możliwość, jest pilotażowy program „Szkoła dla Innowatora”. To projekt edukacyjny realizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, którego głównym celem jest rozwijanie kompetencji proinnowacyjnych uczniów i propagowanie nowoczesnych rozwiązań w oświacie. W ramach projektu 20 publicznych placówek pozyska wsparcie szkoleniowe dla dyrektora i nauczycieli, doposażenie w innowacyjne pomoce dydaktyczne i re-aranżację przestrzeni szkolnej oraz dotacje na zakup meblowego wyposażenia szkolnego. Działania w szkołach będą realizowane od lutego 2020 do lutego 2022.
Kolejnym projektem, mającym na celu dofinansowanie innowacyjnej edukacji, jest Innowacyjna Szkoła Modelu STREAM, którego głównym założeniem jest nauczanie wspierające rozwój kompetencji cyfrowych uczniów. Celem przedsięwzięcia jest kształtowanie postaw i cech sprzyjających innowacyjności, wprowadzenie zmian w obecnie istniejącym systemie edukacyjnym, wdrażanie rozwiązań w zakresie edukacji przyszłości, wypracowanie uniwersalnych metod nauczania kompetencji proinnowacyjnych, wykorzystywanie innowacyjnych pomocy dydaktycznych oraz dostosowanie przestrzeni szkolnej do nauczania kompetencji przyszłości. Innowacyjna szkoła powinna koncentrować się na budowaniu potencjału uczniów i wyposażeniu ich w kompetencje przyszłości, czyli zbiór postaw, umiejętności i zachowań wspierających rozwój innowacyjnych pomysłów.
Wartym uwagi projektem wspierającym proinnowacyjne kompetencje jest Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego. Tworzą ją cztery przestrzenie badawcze: laboratoria oraz pracownie wyposażone w specjalistyczny sprzęt, w których będą tworzone narzędzia oraz rozwiązania dla edukacji przyszłości. Sale będą dostosowane do rozwoju umiejętności samodzielnego uczenia się i innowacyjności, umiejętności posługiwania się nowymi technologiami oraz umiejętności zawodowych i życiowych. Głównym celem Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego jest projektowanie i udostępnianie produktów i rozwiązań edukacyjnych wspierających rozwój edukacji w modelu STREAM i wpływających na kształtowanie kompetencji XXI wieku, wrażliwych na lokalne potrzeby oraz odpowiadających wyzwaniom współczesności. Ważne jest, aby programy nauczania i programy pracy szkoły uwzględniały u uczniów rozwój kompetencji cyfrowych uczniów. Mowa tutaj o takich umiejętnościach jak zdolność krytycznego myślenia, podejmowania ryzyka oraz pracy w grupie. Kompetencje proinnowacyjne są kluczowe dla rozwoju przyszłości zawodowej młodego pokolenia i warto w nie zainwestować już teraz.
Szukasz projektów i dofinansowań na innowacyjną edukacją? Sprawdź naszą ofertę.