Wirtualny spacer w przedszkolu STEAM LAB

Zapraszamy Państwa do wirtualnego spaceru po wyjątkowej wizualizacji przedszkolnego STEAM LAB-u, którego koncepcję wypracowaliśmy wspólnie z dr. hab. Marleną Plebańską, ekspertką w dziedzinie edukacji STEAM. Konsultacji w sprawie tworzenia przestrzeni udzieliła 5-letnia Nela Plebańska – przedszkolak.  Ten pełen innowacyjnych rozwiązań STEAM LAB został zaprojektowany specjalnie dla przedszkolaków, aby stworzyć dla nich miejsce, w którym mogą zdobywać nowe umiejętności zgodnie z koncepcją STEAM.

Przestrzeń została podzielona na strefy, z których każda koncentruje się na innym aspekcie.  STEAM LAB dla przedszkola jest sferą kreatywnego, wieloaspektowego rozwoju najmłodszych. Dzieci mają okazję rozwijać swoje pasje, eksperymentować oraz integrować zabawę z projektowaniem. To nie tylko miejsce nauki, ale też budowania umiejętności manualnych, współpracy oraz wprowadzania podstaw kodowania. Wirtualny spacer, pozwoli Ci poznać szczegóły każdej z tych stref i zobaczyć, jak inspirujące i twórcza może być przestrzeń STEAM.

STEAM Lab w Przedszkolu

Nauka odbywająca się przez własne działania poznawcze powinna być kluczowym elementem edukacji przedszkolnej. Jest to etap rozwoju, w którym najmłodsi są szczególnie ciekawi świata i chętnie odkrywają go poprzez własną aktywność. Każdą swoją czynnością zyskują nową wiedzę i doświadczenia. Nawet pozornie prosta zabawa przynosi ogrom korzyści rozwojowych. Dlatego tak ważne jest stworzenie przestrzeni, która będzie zapewniała jak najwięcej okazji do nabywania nowych doświadczeń. STEAM Lab to specjalnie zaprojektowane otoczenie, w którym uczniowie mogą swobodnie rozwijać swoją kreatywność poprzez realizację różnych projektów. Wyposażenie przestrzeni w najnowsze technologie, jak i tradycyjne narzędzia zapewnia różne doświadczenia nabywane w drodze swobodnej eksploracji. Poprzez eksperymentowanie, projektowanie i tworzenie, dzieci rozwijają się technologicznie, artystycznie i manualnie. STEAM Lab stwarza inspirującą atmosferę, w której można wyrażać swoje pomysły, badać, testować, przygotowując się do pełnienia zawodów przyszłości w kreatywny i wszechstronny sposób.
Poniżej znajduje się koncepcja przedszkolnego STEAM Labu opracowana przez specjalistkę prof. Marlenę Plebańską.

Strefa S (Science) - Nauka

Strefa nauki w przedszkolu w nurcie STEAM powinna zostać zaaranżowana w sposób zachęcający dzieci do odkrywania i eksploracji naturalnego świata. To miejsce, w którym prowadzone będą proste eksperymenty z wykorzystaniem przedmiotów i materiałów z bezpośredniego otoczenia. 

Aby możliwe było prowadzenie badań strefa Science powinna zostać wyposażona w opowiednie narzędzia i sprzęt, pozwalający na prowadzenie mini projektów badawczych. Należy zadbać o wydzielenie w sali miejsca do prowadzenia prostych doświadczeń z wodą, powietrzem, lodem czy energią, aby dzieci uczyly się praw rządzących naszą planetą przez obserwację i wyciąganie wniosków. Bardzo ważnym elementem w tej strefie jest roślinność. Dzieci mogą samodzielnie sadzić rośliny, podlewać je, pielęgnować i dostrzegać wpływ swoich działań i czynników środowiskowych na rozwój roślin. Wszystko to pozytywnie wpływa na zwiększanie poczucia odpowiedzialności za środowisko naturalne.

Strefa nauki stwarza inspirujące i edukacyjne środowisko, które rozbudza w dzieciach pasję do nauki i odkrywania.

Strefa T (Technology) - Technologia

Wprowadzenie koncepcji nauczania STEAM w przedszkolu zakłada wydzielenie specjalnej strefy „Technologii”. Powinno to być miejsce, w którym dzieci podejmują praktyczne działania z nowymi technologiami i aplikacjami edukacyjnymi, a także uczą się kodowania oraz zdobywają wiedzę bawiąc się robotami i klockami do programowania.

W tej strefie najmłodsi nabywają kompetencje przybliżające ich do nauki podstaw programowania. Korzystają z prostych narzędzi i gier edukacyjnych, które rozwijają logiczne myślenie i umiejętność rozwiązywania problemów. Najmłodsi przez obserwację i wnioskowanie zaczynają  rozumieć zasady działania technologii i eksperymentować z tworzeniem prostych sekwencji i instrukcji.

Wykorzystanie w tej strefie pierwszych aplikacji edukacyjnych, to okazja do zdobywania wiedzy z różnych tematów w ciekawy i interaktywny sposób. Dzieci mogą odkrywać świat zwierząt, liczyć i rozwiązywać zagadki matematyczne, rozwijać zdolności językowe, a także eksplorować naukę poprzez wirtualne eksperymenty. Strefa T w przedszkolu jest miejscem, w którym dzieci mają szansę poszerzać swoje horyzonty oraz poznawać technologię w bezpieczny i świadomy sposób.

Strefa E (Engineering) - Inżynieria

Koncepcję nauczania STEAM charakteryzuje przenikanie się różnych dziedzin nauki i  holistyczne podejścia do wychowania. Zdobywanie podstawowych umiejętności powinno odbywać się przy jednoczesnym pobudzaniu kreatywności i zdolności artystycznych. W związku z tym w przestrzeni STEAM-owego przedszkola powinna znaleźć się specjalnie wydzielona strefa inżynierii. Ma to być miejsce, w którym dzieci wykonują działania twórcze i inżynierskie, wykorzystując do tego różnorodne materiały, takie jak klocki, tektura, tkaniny, czy materiały plastyczne. Najmłodsi mają swobodę i możliwość wykorzystania swojej wyobraźni, aby konstruować i kreować. Mogą budować konstrukcje z klocków, tworzyć modele z tektury, projektować i tworzyć unikalne tkaninowe kształty.

W tej przestrzeni dzieci kształtują i doskonalą umiejętności przestrzennego i kreatywnego myślenia. Poprzez wizualizowanie projektów, dzieci uczą się planowania, wykonywania prostych pomiarów i dostrzegania proporcji. Jest to również strefa, w której dzieci uczą się współpracy, podejmują dyskusję i w jej toku wyciągają wnioski. Wspólne działanie uczy także umiejętności zespołowych i podziału ról w drużynie.

Strefa A (Art) - Sztuka

Strefa sztuki to obszar kreacji artystycznych, kreatywnego rozwoju przez zabawę. W tym miejscu powinny znaleźć się takie elementy jak: sceny, podesty, sztalugi, instrumenty muzyczne czy akcesoria plastyczne, aby dzieci mogły rozwijać swoją wyobraźnię, kreatywność i wyrażać twórczą ekspresję. Tu przedszkolaki mają możliwość realizacji artystycznych elementów projektów. Mogą wystawiać przedstawienia teatralne, komponować muzykę na instrumentach, malować, tworzyć własne dzieła wizualne, korzystać z różnorodnych materiałów i technik artystycznych.

Strefa A jest przede wszystkim jednak miejscem, w którym prace z innych stref są integrowane. Uczniowie mają okazję wykorzystywać elementy nauki, technologii, inżynierii i matematyki do twórczych projektów artystycznych.

Interdyscyplinarne podejście do rozwiązywania problemów kształtuje zdolność do łączenia różnych dziedzin oraz umiejętność szerszego spojrzenia na problem.

Strefa M (Mathematics) - Matematyka

Zgodnie z koncepcją STEAMowego przedszkola należy zapewnić dzieciom przestrzeń służącą do rozwijania umiejętności matematycznych. Strefa Matematyki w przedszkolu, to miejsce w którym poznawane są prawa i zależności rządzące światem matematyki. Jest to miejsce cichej pracy, modelowania projektów i wykonywania obliczeń matematycznych, które są częścią zadań projektowych. Dzieci mogą korzystać z różnych narzędzi i materiałów matematycznych, takich jak liczydła, klocki czy plansze, aby eksperymentować, grupować, porównywać i rozwiązywać zadania.

W tej części powinny znajdować się miękkie gruchy, poduchy i wygodne siedziska, aby maluchy mogły odpocząć na chwilę od wykonywanego zadania i powrócić do niego z tak zwanym „świeżym umysłem”. W tym obszarze bardzo często odbywa się praca w mniejszych grupkach. Dzieci mogą tu wspólnie rozwiązywać matematyczne wyzwania, wymieniać się pomysłami i uczyć się od siebie nawzajem. Strefa M jest więc miejscem zaangażowania się w projekty matematyczne i samodzielnego dążenia do zrozumienia zależności jakie rządzą królową nauk.

To przestrzeń, w której dzieci rozwiązują zagadki matematyczne i uczą się – bawiąc!

Odkryj przestrzeń, gdzie edukacja spotyka się z inspiracją – przestrzeń edukacyjna STEAM w przedszkolu to nie tylko miejsce nauki, ale przede wszystkim przestrzeń, w której dzieci mogą rozwijać swoje pasje, kreatywność i umiejętności niezbędne w nowoczesnym świecie. Projekt takiej przestrzeni bazuje na interdyscyplinarnym podejściu do nauki, łącząc w sobie elementy nauk ścisłych, technologii, inżynierii, sztuki i matematyki, co sprzyja wszechstronnemu rozwojowi dzieci. Przestrzeń STEAM w przedszkolu powinna być starannie przemyślana i zaaranżowana, aby stymulować ciekawość i chęć odkrywania, przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa i komfortu dzieci. Podział na strefy pomaga zorganizować przebieg zajęć i wyznaczyć konkretne miejsca działań: Strefa Nauki – miejsce, gdzie dzieci mogą eksperymentować i odkrywać zasady rządzące światem nauki oraz stworzyć mini ogród; Strefa Technologii i Inżynierii – przestrzeń wyposażona w zestawy konstrukcyjne, roboty i narzędzia, gdzie przedszkolaki mogą projektować i kontruować; Strefa Sztuki – kącik pełen materiałów do rysowania, malowania i tworzenia, który inspiruje młodych artystów do wyrażania siebie i swoich pomysłów; Strefa Matematyki – interaktywne gry i zabawy matematyczne, które uczą podstawowych umiejętności liczenia, rozpoznawania wzorów i rozwiązywania problemów oraz strefa pracy indywidualnej, cichej, w skupieniu.
Inwestujemy w przyszłość naszych dzieci, oferując im przestrzeń, w której mogą rozwijać kompetencje kluczowe dla współczesnego świata. Edukacja STEAM już od najmłodszych lat stymuluje myślenie krytyczne, kreatywność, umiejętność rozwiązywania problemów oraz pracy w zespole. Nasze wyposażenie zapewnia dzieciom miejsce do stowrzenia solidnych fundamentów, na których będą mogły budować swoją dalszą edukacyjną i zawodową przyszłość. Dołącz do nas i pozwól swojemu dziecku wkroczyć do świata, gdzie edukacja staje się przygodą, a nauka – pasją.