Wirtualny spacer w szkolnej przestrzeni STEAM LAB

Trudno sobie wyobrazić pomieszczenie, które ktoś ma na myśli, zwłaszcza jeśli istotne są szczegóły wyposażenia. Dlatego przygotowaliśmy wirtualny spacer po innowacyjnych przestrzeniach STEAM Lab, miejscu, gdzie spotykają się różne dziedziny nauki. Rozejrzyj się po pracowni stworzonej przez ekspertów i zainspiruj się do kreowania miejsca dla nowoczesnej nauki.

Otoczenie wpływa na nasze działanie, dlatego STREFY w STEAM Lab zostały starannie zaplanowane, by sprzyjać wszechstronnemu rozwojowi umiejętności u uczniów. Odpowiednio dostosowane środowisko, narzędzia i podział przestrzeni stymulują oraz rozwijają pasje, talenty i indywidualny potencjał każdego ucznia.

STEAM Lab - laboratorium talentów

STEAM Lab to nowoczesna, pierwsza w Polsce przestrzeń, która została zaprojektowana w oparciu o koncepcję pracy projektowej STEAM. Jest to strefa, w której dzieci mogą realizować różnorodne projekty edukacyjne, wykorzystując zarówno najnowsze technologie, jak i tradycyjne narzędzia.

To innowacyjne środowisko umożliwia rozwijanie kompetencji XXI wieku - w STEAM Lab dzieci mają szansę eksperymentować i pracować nad multidyscyplinarnymi projektami, które rozwijają ich umiejętności w różnych dziedzinach. Przestrzeń ta oferuje możliwość twórczego działania zarówno z użyciem nowoczesnych technologii (takich jak programowalne roboty, systemy projekcji, wirtualna i rozszerzona rzeczywistość), jak i tradycyjnych materiałów, takich jak drewno, tkaniny czy papier.

STEAM Lab to miejsce, w którym prowadzone są innowacyjne zajęcia, które łączą elementy gier edukacyjnych z pracą projektową. Dzieci mają okazję zdobywać wiedzę i umiejętności, angażując się w interesujące przygody edukacyjne. Korzystając z różnorodnych narzędzi i materiałów, dzieci rozwijają swoją kreatywność, zdolności manualne oraz umiejętność rozwiązywania problemów.

STEAM Lab stanowi przestrzeń, w której dzieci mają możliwość eksplorowania, tworzenia i odkrywania. Daje im unikalne doświadczenia, które integrują naukę, technologię, sztukę i matematykę, przygotowując je do przyszłych wyzwań. Jest to miejsce, w którym innowacyjne pomysły i projekty stają się rzeczywistością, inspirując dzieci do rozwijania swojego potencjału i czerpania radości z nauki.

steam lab wizualizacja z wydzielonymi strefami science technology engineering arts i maths w różnych kolorach z odpowiednim wyposażeniem dla każdej z nich

Koncept laboratorium został opracowany przez prof. Marlenę Plebańską.

dr hab marlena plebanska portret czarno bialy specjalista steam

dr hab. Prof. UV Marlena Plebańska

Jeden z prekursorów polskiej e-edukacji o specjalizacji zarządzanie wiedzą, e-learning, Design Thinking. Absolwentka Politechniki Warszawskiej oraz Szkoły Głównej Handlowej. Ekspert w zakresie STEAM, kształcenia na odległość oraz wykorzystania nowych mediów w edukacji. Specjalistka w zakresie zarządzania wiedzą. Liderka polskiego e-learningu, autorka ponad stu publikacji naukowych oraz kilkudziesięciu publikacji popularno-naukowych z zakresu e-edukacji. Od 20 lat inspirator, projektant i strateg rozwiązań e-learningowych oraz zarządzania wiedzą w wielu polskich przedsiębiorstwach, szkołach i organizacjach pozarządowych. Kierownik i konsultant projektów edukacyjnych oraz e-learningowcyh. Pracownik naukowy, aktywny trener i wykładowca. Prekursorka STEAM w Polsce. Autorka pierwszej w Europie książki o tematyce STEAM- „STEAM-owe Lekcje” oraz najnowszej książki „STEAM-owe Przedszkole”. Od 2017 roku inicjatorka oraz koordynatorka projektu STEAM Polska, Prezes Fundacji STEAM Polska.

Strefa S (Science) - Nauka

W tej strefie uczniowie mają możliwość prowadzenia badań naukowych jako część swoich projektów. Wykorzystują różne narzędzia i materiały niezbędne do przeprowadzania eksperymentów, takie jak woda, ciepło, odczynniki chemiczne. Dzięki temu mogą zgłębiać tajniki przyrody i poznawać reguły rządzące otaczającym nas światem. Wiedza zdobyta w strefie nauki jest niezbędna do konstrukcji i określenia sposobów oraz zasad działania realizowanych przez uczniów projektów.

Ta strefa pełni również rolę laboratorium kulinarnego, gdzie przygotowywanie posiłków stanowi punkt wyjścia do realizacji projektów opartych na metodzie STEAM. Uczniowie mają okazję eksperymentować i tworzyć, wykorzystując różne składniki i techniki kulinarne. Poprzez przygotowywanie posiłków, uczą się odkrywać i zrozumieć związki między nauką, a codziennym życiem.

Koncepcja przygotowania tej strefy powinna opierać się na założeniu, że najwięcej informacji zdobywamy i zapamiętujemy poprzez działania własne. Ważne jest zatem takie zaaranżowanie tej przestrzeni, by zachęcała ona uczniów do podejmowania aktywności. Wyzwalała w nich chęć do działania, do poszukiwania rozwiązań i uczyła umiejętności, jaką jest stawianie pytań.

Strefa T (Technology) - Technologia

W tej strefie uczniowie mają możliwość korzystania z różnorodnych narzędzi, takich jak tablety, komputery i roboty, do tworzenia i programowania technologicznych prototypów swoich projektów. Strefa Technologii zapewnia dostęp do najnowszych rozwiązań Hi-Tech, które umożliwiają rozwijanie kompetencji cyfrowych.

Naszym celem jest stworzenie dla uczniów edukacyjnego środowiska, które pokazuje, że popełnianie błędów jest naturalną częścią procesu twórczego. Uczymy ich, jak wyciągać wnioski, definiować problemy i prowadzić konstruktywne dyskusje. Wspieramy rozwijanie umiejętności analizowania, poszukiwania, dostrzegania powtarzalności oraz kształtujemy postawy, które sprzyjają wykorzystywaniu zdobytych doświadczeń.

Strefa Technologii daje uczniom możliwość eksplorowania, tworzenia i testowania. Zachęca ich do zdobywania praktycznych umiejętności związanych z technologią oraz do rozwiązywania problemów przy użyciu cyfrowych narzędzi. Wprowadza ich w świat programowania i pokazuje, jak technologia może być wykorzystana do realizacji ich projektów. Promuje twórcze myślenie i rozwijanie postaw potrzebnych do skutecznego i świadomego korzystania z nowoczesnych narzędzi.

Strefa E (Engineering) - Inżynieria

W tej strefie uczniowie mają możliwość wykorzystywania różnorodnych tradycyjnych narzędzi, takich jak plastelina, kredki, drewno, tkaniny, metal, papier, farby, glina czy klocki, do tworzenia swoich projektów. To strefa kreacji i konstrukcji – jest miejscem, w którym dzieci rozwijają swoją kreatywność i umiejętności manualne.

Strefa Inżynierii jest przestrzenią, w której uczniowie tworzą konstrukcyjne elementy swoich projektów. Dzięki temu poszerzają swoją wiedzę z zakresu zależności przestrzennych, zasad dynamiki i ruchu. To również miejsce, w którym zdobyta wiedza spotyka się z rzeczywistością – wykorzystują wiedzę, aby konstruować narzędzia i rozwiązania, które będą przydatne i ułatwią codzienne życie.

Tutaj uczniowie mają możliwość eksperymentowania z różnymi materiałami i narzędziami, aby zrealizować swoje pomysły i projekty. Mogą tworzyć modele, rzeźby, budowle i inne konstrukcje, wykorzystując swoją wyobraźnię i umiejętności manualne. Strefa rozwija zdolności twórcze uczniów, pobudza ich wyobraźnię i zachęca do poszukiwania nowych rozwiązań.

W Strefie Inżynierii uczniowie mają okazję odkrywać zasady i prawa rządzące światem fizycznym. Poprzez tworzenie i konstruowanie, zdobywają praktyczne umiejętności oraz rozwijają umiejętność analizowania i rozwiązywania problemów. Ta strefa stanowi przestrzeń, w której uczniowie mogą eksperymentować, badać i wdrażać swoje pomysły w życie, rozwijając jednocześnie umiejętności techniczne i inżynieryjne.

Strefa A (Art) - Sztuka

Strefa Sztuki to przestrzeń, w której uczniowie tworzą artystyczną część swoich projektów. Jest to również miejsce współpracy, gdzie uczniowie łączą się w zespoły STEAM, omawiają zasady tworzenia projektów i etapy ich realizacji.

W tej strefie uczniowie mają możliwość projektowania prototypów zgodnie z koncepcją Design Thinking, testowania ich, tworzenia prac plastycznych, komponowania muzyki, tańca oraz prezentowania efektów swojej pracy. Strefa Sztuki pełni również rolę integracyjną, łącząc działania realizowane przez uczniów w pozostałych strefach.

Kreatywność jest fundamentem edukacji. Uczniowie, którzy mają możliwość wyrażania swoich myśli poprzez różne formy sztuki oraz korzystania z różnorodnych materiałów i narzędzi, rozwijają się i tworzą przestrzeń dla nauki. W dzisiejszym świecie umiejętność kreatywnego podejścia do rozwiązywania problemów jest niezwykle ceniona, dlatego konieczne jest stworzenie uczniom warunków, które będą wspierać rozwój ich kreatywności.

W Strefie Sztuki uczniowie mogą wyrażać swoje pomysły i emocje poprzez różne formy artystyczne. Mogą eksperymentować z różnymi technikami i materiałami, rozwijać umiejętności wizualne, muzyczne i kinestetyczne. Strefa Sztuki stanowi miejsce, w którym uczniowie wyrażają swoją indywidualność, odkrywają własne talenty i rozwijają umiejętności artystyczne.

Strefa M (Mathematics) - Matematyka

Strefa Matematyki to miejsce, gdzie uczniowie skupiają się na wykonywaniu obliczeń matematycznych niezbędnych do realizacji swoich projektów. Choć często te działania odbywają się w tle konstrukcyjnych i technologicznych działań, są one kluczowe do stworzenia właściwej i celowej konstrukcji projektu.

W tej strefie uczniowie doskonalą swoje umiejętności liczenia, poznają różne miary i struktury matematyczne oraz wykonują operacje i działania matematyczne. Uczą się również sposobów prezentacji matematycznych i rozwijają swoje rozumienie terminów i pojęć matematycznych. Strefa Matematyki pomaga uczniom zdobyć świadomość pytania, na które matematyka może dostarczyć odpowiedzi.

Kompetencje matematyczne definiuje umiejętność rozwijania i wykorzystywania myślenia matematycznego w celu rozwiązywania problemów wynikających z codziennych sytuacji. Matematyka jest dziedziną nauki, która ma ogromne znaczenie dla rozwoju osiągnięć ludzkości. Dlatego w edukacji STEAM istnieje konieczność stworzenia strefy, która wspiera rozwój kompetencji matematycznych.

W strefie Matematyki uczniowie mają okazję pogłębiać swoje umiejętności matematyczne poprzez praktyczne zastosowanie w projekcie. Wykorzystują różne techniki, narzędzia i strategie matematyczne do rozwiązywania problemów i analizy danych. Strefa Matematyki dostarcza uczniom środowiska, w którym mogą eksplorować, eksperymentować i rozwijać swoje umiejętności matematyczne w kontekście praktycznych zastosowań.

NOWOŚĆ!

Aranżacja pracowni STREAM dla sali o powierzchni do 30m²

ZOBACZ WIĘCEJ

Edukacyjna przestrzeń STREAM to przestrzeń, która ma znaczący wpływ na jakość, różnorodność i sposób przyswajania wiedzy przez uczniów, a także łatwość i trwałość jej zapamiętywania. Badania dowodzą, że właściwie wyposażona klasa szkolna może przyczynić się do zwiększenia skuteczności i efektywności procesu nauczania. Koncepcja aranżacji przestrzeni STREAM w szkole powinna opierać się zatem na założeniu nauki przez doświadczanie. Kluczowe jest zatem wyposażenie meblowe i multimedialne klasopracowni szkolnej, które aktywizuje uczniów do podjęcia nowych inicjatyw oraz rozbudza odwagę do podejmowania nowych wyzwań. Przestrzeń STREAM powinna być wyposażona w mobilne wyposażenie, które znacząco usprawnia stosowanie aktywnych sposobów nauczania oraz ułatwia współpracę w grupach. W obecnych czasach powszechnej nowoczesnej technologii i innowacji niezwykle ważne stają się umiejętności kodowania i programowania. W strefie programowania STREAM warto skupić się na rozwijaniu umiejętności rozwiązywania problemów, umiejętności analizowania i poszukiwania, a także krytycznego myślenia. Strefa robotyki STREAM to strefa, w której uczniowie budują, konstruują i szukają rozwiązań, pracując metodami inżynieryjnymi. W tej sali niezwykle ważne są zestawy edukacyjne takie jak LEGO Education, które stanowią praktyczne narzędzia do rozwijania kompetencji w obszarze robotyki, programowania i kodowania. Kreatywność jest cechą, która w dzisiejszych czasach jest niezwykle ceniona i pożądana, w szczególności w przygotowaniu do podjęcia zawodów przyszłości. Uczeń, który ma możliwość wyrażania swoich emocji za pomocą różnorodnych form sztuki, rozwija swoją wrażliwość i empatię. W strefie kreatywności STREAM powinny się znaleźć duże stoły, tablice, sztalugi, narzędzia kreślarskie – wszystko to przyczynia się do rozwoju kreatywności i wyobraźni uczniów. Strefa logicznego myślenia STREAM powinna przyczyniać się do rozwoju umiejętności analitycznego i krytycznego myślenia, a także myślenia komputacyjnego. W strefie tej niezbędne jest wyposażenie meblowe i multimedialne, składające się z Magicznego Dywanu czy Magicznej Ściany. Te innowacyjne pomoce dydaktyczne umożliwiają prowadzenie interdyscyplinarnych i interaktywnych zajęć w przedszkolu i w szkole podstawowej. Zdolności matematycznego myślenia okazują się przydatne nie tylko do odnoszenia sukcesów w tej dziedzinie, ale również pomagają w rozwiązywaniu problemów życia codziennego. W sali matematycznej STREAM rozwijane są umiejętności liczenia, znajomości miar oraz skomplikowanych obliczeń matematycznych. Jako element wyposażenia tej klasopracowni niezbędne okażą się wygodne, ergonomiczne krzesła oraz duże stabilne stoły, a także programy multimedialne i tradycyjne pomoce dydaktyczne.