MODEL STREAM W SZKOLE

Interdyscyplinarne nauczanie przez doświadczenie

Głównym zadaniem podczas zajęć zgodnych z myślą STREAM jest eksperyment, czyli zdobywanie wiedzy na polu własnych doświadczeń i poszukiwań.

Model STREAM koncentruje się nie tylko na wspieraniu nauk ścisłych. Oprócz matematyki i inżynierii uczniowie poszerzają wiedzę z biologii, informatyki, programowania, wykorzystywania nowych technologii w życiu codziennym, doceniają rolę sztuki i projektowania, jako ważnych elementów składowych projektu. Wszystko to wpływa na zdobywanie takich umiejętności jak: zdolność logicznego i kreatywnego myślenia, rozwijanie myślenia komputacyjnego oraz umiejętność współpracy w zespole, bardzo pożądaną przez pracodawców.

KOMPETENCJE KLUCZOWE

W MODELU STREAM

Powinny być kształtowane: świadomie od nieświadomej niekompetencji (nie wiem, że nie wiem/umiem), poprzez świadomą niekompetencję (wiem, że nie wiem/umiem), świadomą kompetencję (wiem, że wiem/umiem), aż do nieświadomej kompetencji (nie wiem, że wiem/umiem), poprzez obserwację i naśladowanie (modelowanie).

Postępująca globalizacja spowodowała, że każdy obywatel Unii Europejskiej potrzebuje szerokiego i ujednoliconego wachlarza kompetencji kluczowych, by przystosować się do zmieniającego się świata. Ogromną rolę odgrywa w tym procesie edukacja, mająca zapewnić nabycie przez obywateli (uczniów) Europy takich kompetencji, które umożliwią im elastyczne dostosowanie się do zmian.

Państwom członkowskim zaleca się m.in.: rozwijanie oferty kompetencji kluczowych dla wszystkich w ramach strategii uczenia się przez całe życie, w tym strategii osiągnięcia powszechnej alfabetyzacji, kształcenie i szkolenie wszystkich młodych ludzi w celu rozwijania kompetencji kluczowych na poziomie dającym im odpowiednie przygotowanie do dorosłego życia oraz stanowiącym podstawę dla dalszej nauki i życia zawodowego, umożliwianie osobom dorosłym rozwijania i aktualizowania kompetencji kluczowych przez całe życie.

KOMPETENCJE KSZTAŁTUJEMY NIE PRZEZ TO CZEGO,  ALE  JAK UCZYMY

W Zaleceniach Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie kompetencji określono osiem kompetencji kluczowych. Stanowią one połączenie wiedzy, umiejętności i postaw uważanych za niezbędne dla potrzeb samorealizacji i rozwoju osobistego, aktywnego obywatelstwa, integracji społecznej oraz zatrudnienia:

1. Porozumiewanie się w języku ojczystym;

2. Porozumiewanie się w językach obcych;

3. Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne;

4. Kompetencje informatyczne;

5. Umiejętność uczenia się;

6. Kompetencje społeczne i obywatelskie;

7. Inicjatywność i przedsiębiorczość;

8. Świadomość i ekspresja kulturalna.

model stream ikonka magiczny dywan
model stream programowanie z magicznym dywanem
model stream kodowanie
model stream kodowanie z magicznym dywanem
model stream w szkole
model stream photon programowanie

INNOWACYJNE NARZĘDZIA EDUKACYJNE

Łatwiejsze nauczanie i uczenie się w modelu STREAM

1. Zastąp książkę audiobookiem lub filmem edukacyjnym.

Dzięki temu nasi uczniowie zapamiętają 20% treści, co w praktyce oznacza, że wskaźnik naszej efektywności nauczania wzrośnie dwukrotnie.

2. Korzystaj z obrazów.

Dostarczając mózgowi bodźców obrazkowych i dźwiękowych, zwiększamy jego efektywność. Jeden obraz wart jest 1000 słów, dlatego warto zadbać   o demonstracyjne pomoce edukacyjne, takie jak plansze do demonstracji, plakaty, symbole czy infografiki, łączące tekst z rysunkiem, mapy myśli i skojarzeń. 50% z tego, co uczeń słyszy i widzi, zapamięta on po dwóch tygodniach.

3. Stosuj aktywne metody nauczania.

Aktywne uczenie się, to aż 70% zapamiętanych treści. Wprowadź dyskusję, jako stały element zajęć. Uczniowie, dyskutując, realizują założenia kompetencji cyfrowych, takie jak komunikacja i współpraca, ale też zupełnie inaczej stymulowany jest ich mózg.

4. Zadbaj o elementy ruchu.

Zrobienie i powiedzenie czegoś jest najbardziej efektywną metodą zapamiętywania, która pozwala odtworzyć 90% przetworzonych informacji. Pamięć motoryczna i reakcyjna jest najbardziej efektywną pamięcią.

Nasz mózg lubi emocje, im więcej doznań i emocji w nauczaniu, tym bardziej skuteczna edukacja. Emocje wywołuje nauka oparta na doświadczaniu, dlatego tak ważne jest aktywizowanie ucznia i stwarzanie takich sytuacji edukacyjnych, które zachęcą go do podejmowania własnych działań, do odkrywania i formułowania wniosków. Jeśli wiedza przekazywana w szkole opiera się w głównej mierze na materiale zawartym w podręczniku, to w świetle badań nad efektywnością nauczania, powinniśmy poważnie zastanowić się nad jej przekazem. Wykorzystanie w tym celu osiągnięć techniki, prowadzone w racjonalny i przemyślany sposób, nie tylko wzbogaci i uatrakcyjni przekaz edukacyjny, ale wpłynie na sam proces zapamiętywania.

Uczniowie w klasie pracują w grupach. Kolorowe nogi krzeseł i ławek. Dwie dziewczynki pracują na tablecie.
Dzieci w grupie na podłodze przed makietą miasta ustawiają robota do startu. Dzieci śmieją się i są podekscytowane.
Dwie dziewczynki skłądają w ławce model z lego education bricq motion prime. Na stole model, instrukcja i niebieskie pudełko z klockami. Dziweczynki skoncentrowane na pracy.

Model STEAM to nowoczesny model nauczania dostosowany do potrzeb współczesnego świata. Dynamiczny rozwój nowych technologii spowodował ogromne zapotrzebowanie na umiejętności związane z technologią, naukami ścisłymi, a także programowaniem. Głównym założeniem modelu STREAM jest interdyscyplinarne nauczanie, podczas którego dziecko rozwija kompetencje przyszłości już od najmłodszych lat życia. Edukacja STEAM kładzie nacisk także na umiejętności logicznego oraz krytycznego myślenia. Cechy te pomogą dziecku skutecznie rozwiązywać problemy, które spotka na swojej drodze w przyszłości. Nauczanie w modelu STEAM angażuje uczniów do aktywnej współpracy w zespole, która to umiejętność jest niezwykle pożądana przez pracodawców, jako niezbędna na każdym stanowisku pracy do skutecznej interakcji zawodowej z innymi ludźmi. Ideą nauczania w modelu STEAM jest także budowanie pewności siebie, która budzi odwagę w odkrywaniu nowych zjawisk i zależności, a także rozwija aktywną postawę badawczą. Umiejętności te wpływają na odpowiednie przygotowanie do zawodów przyszłości i adaptację do świata nowych technologii i wszechobecnej cyfryzacji. Praktyczna edukacja w modelu STREAM sprawia, że wiedza przyswajana jest efektywniej oraz skuteczniej. Nauka poprzez zabawę sprawia, że dziecko jest bardziej skoncentrowane, przez co szybciej zapamiętuje nowe umiejętności.
Jakie pomoce dydaktyczne wybrać do nauki w modelu Steam?
Seria klocków edukacyjnych LEGO Education posiada szeroką gamę pomocy dydaktycznych do nauczania w modelu STEAM dla dzieci i uczniów na każdym etapie edukacji – od przedszkola, przez edukację wczesnoszkolną, po szkołę podstawową i ponadpodstawową. Seria edukacyjnych klocków LEGO DUPLO skierowana jest dla młodszych dzieci, a każdy zestaw składa się z klocków edukacyjnych do konstruowania, kart inspiracji do budowania oraz materiałów dydaktycznych dla nauczyciela z gotowymi pomysłami na zajęcia w żłobku i w przedszkolu. LEGO Education oferuje kompleksowe rozwiązania edukacyjne w postaci zestawów do kodowania i programowania oraz profesjonalnego wsparcia dla nauczyciela. Seria LEGO Education SPIKE Essential dla edukacji wczesnoszkolnej stanowi intuicyjne wprowadzenie do tematyki programowania z wykorzystaniem ciekawych projektów przyrodniczych, LEGO Education SPIKE PRIME dla szkół podstawowych umożliwia rozwijanie umiejętności w obszarze programowania i robotyki z wykorzystaniem inteligentnego oprogramowania, różnych silników i czujników z ponad 400 pomysłami na atrakcyjne zajęcia STEAM. Natomiast zestawy edukacyjne LEGO MINDSTORMS Education EV3 to zaawansowana pomoc dydaktyczna dla szkół ponadpodstawowych, dzięki której uczniowie tworzą roboty, konstrukcje oraz wynalazki, znajdujące praktyczne zastosowanie w przyszłości. W pracy w modelu STEAM warto wykorzystać również interaktywne monitory insGraf DIGITAL, które umożliwią wysokiej jakości prezentację treści edukacyjnych na lekcji, lepszą interakcję uczniów, komfort dzielenia się efektami pracy i znacznie więcej aktywności STEAM w szkole. Monitory interaktywne stanowią ponadto nieocenioną pomoc w tworzeniu wysokiej jakości materiałów dydaktycznych takich jak interaktywne karty pracy, aktywizujące zadania oraz multimedialne prezentacje. Szczególnie przydatną funkcją monitorów interaktywnych jest opcja współdzielenia ekranu, przez co możliwe jest udostępnienie treści z dowolnego urządzenia (komputera nauczyciela, laptopów lub tabletów uczniów) bezprzewodowo w szybki i wygodny sposób.
Szukasz sprawdzonych pomocy dydaktycznych do pracy w modelu STEAM? Sprawdź naszą ofertę.