Kompetencje kształtujemy nie przez to, czego uczymy, ale jak uczymy.

Innowacyjne pomoce dydaktyczne dostępne w ofercie Moje Bambino wspierają nabywanie przez uczniów kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji cyfrowych.

Wszystkie rekomendowane poniżej pomoce edukacyjne angażują i zachęcają ucznia do podejmowania aktywności.

Pomoce Moje Bambino:

• angażują ucznia do zdobywania wiedzy poprzez podejmowanie działań
• zachęcają do zadawania pytań, stawiania hipotez i formułowania wniosków
• uczą kreatywnego podejścia do rozwiązania problemu
• realizujemy podstawę programową
• stanowią wstęp do świadomego wykorzystania nowych technologii

Magiczny Dywan - innowacyjna pomoc dydaktyczna

Kompetencje kluczowe

 • Porozumiewania się w języku ojczystym
 • Kształtowania umiejętności posługiwania się językiem obcym
 • Nabywania kompetencji matematycznych i informatycznych
 • Rozwijania kompetencji społecznych i obywatelskich

Kompetencje cyfrowe

 • Komunikacja i współpraca
 • Rozwiązywanie problemów i planowanie działań
 • Kształtowanie umiejętności prezentacji wytworów (wykonanych prac)
 • Rozwijanie myślenia komputacyjnego

Poznaj pakiety do Magicznego Dywanu

Robot edukacyjny Photon

pomoce dydaktyczne edukacyjny robot photon

Kluczowe umiejętności:

 • Nabywanie kompetencji informatycznych
 • Rozwijanie umiejętności uczenia się, z uwzględnieniem stopniowania trudności
 • Rozwijanie kompetencji społecznych

Umiejętności cyfrowe:

 • Rozwiązywanie problemów
 • Analiza informacji i kształtowanie umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy
 • Nabywanie umiejętności prezentowania i omówienia wykonanego działania
 • Wdrażanie do posługiwania się językiem programowania

Zobacz wszystkie zestawy z robotem Photon

Rozwiązania LEGO® Education

Z klockami LEGO® Education uczeń zdobywa wiedzę z przedmiotów:

 • Fizyki
 • Matematyki
 • Nauk przyrodniczych
 • Kodowania
 • Programowania

Zestawy LEGO® Education rozwijają kompetencje XXI wieku:

 • Zdolności analityczne
 • Umiejętność krytycznego myślenia
 • Kreatywność
 • Umiejętności inżynieryjne
 • Współpraca w grupie
 • Logiczne myślenie

Pomoc dydaktyczna do nauki programowania Scottie Go! EDU

pomoce dydaktyczne stream scottie go edu

Zajęcia ze Scottie Go! EDU rozwijają:

 • Kompetencje matematyczne
 • Kompetencje informatyczne
 • Umiejętność uczenia się
 • Zdolności analizowania i podejmowania decyzji

Lekcje z pomocą dydaktyczną rozwijają:

 • Nabywanie kompetencji rozwiązywania problemów i analizowania podejmowanych działań
 • Wdrażanie do poszukiwania rozwiązań
 • Kształtowanie postawy bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z nowych technologii

Poznaj rozwiązania edukacyjne Scottie Go! EDU

Nowoczesne rozwiązania do nauki robotyki BECREO kit

pomoce dydaktyczne do nauki programowania becreo

Rozwijane kluczowe kompetencje:

 • Nabywanie i kształtowanie kompetencji informatycznych
 • Rozwijanie umiejętności współpracy i kompetencji społecznych
 • Nabywanie wiedzy, kształtowanie aktywnej i poszukującej postawy uczenia się

Rozwijane kompetencje cyfrowe:

 • Rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem programowania
 • Wdrażanie do bezpiecznego korzystania z narzędzi nowych technologii
 • Wdrażanie do zapisywania i bezpiecznego przechowywania informacji
 • Pozyskanie wiedzy na temat wykorzystania nowych technologii w życiu codziennym

Zobacz inne rozwiązania z wykorzystaniem pomocy dydaktycznej BeCreo

Robot edukacyjny Loti-Bot

Kluczowe kompetencje:

 • Rozwijanie postawy inicjatywności i przedsiębiorczości
 • Kształtowanie kompetencji informatycznych
 • Rozwijanie umiejętności matematycznych, rozumienia geometrii i algorytmiki
 • Rozwijanie umiejętności współpracy i kompetencji społecznych
 • Wzmacnianie postawy nieustannego zdobywania wiedzy

Kompetencje cyfrowe:

 • Rozwijanie umiejętności programowania blokowego
 • Nauka bezpiecznego korzystania z narzędzi nowych technologii
 • Tworzenie obrazów za pomocą narzędzi cyfrowych
 • Pozyskanie wiedzy na temat wykorzystania nowych technologii w życiu codziennym

Zobacz inne rozwiązania z wykorzystaniem pomocy dydaktycznej BeCreo

Magiczny Box/Knowla Box - Magiczna ściana / podłoga

Kompetencje cyfrowe kształtowane z pomocą:

 • Umiejętność kodowania i programowania
 • Umiejętność uczenia się na zasadzie stopniowania trudności
 • Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z nowych technologii i ich potencjału
 • Analizowanie danych i informacji

Pomoc dydaktyczna rozwija:

 • Umiejętność posługiwania się komputerem i innymi urządzeniami elektronicznymi
 • Zdolność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów
 • Umiejętność wnioskowania i przewidywania skutków podjętego działania
 • Komunikowanie się i współpracę

Sprawdź edukacyjne pakiety do Magicznego Boxu!

Innowacyjne pomoce dydaktyczne STREAM dostępne w ofercie Moje Bambino wpływają na rozwój kluczowych kompetencji XXI wieku. Pomoce edukacyjne rekomendowane przez Moje Bambino angażują uczniów do podejmowania aktywności poznawczej, zachęcają do zadawania pytań, formułowaniu hipotez oraz uczą kreatywnego podejścia do rozwiązywania problemów. Nasze pomoce dydaktyczne realizują podstawę programową z różnych przedmiotów, a także stanowią wstęp do świata nowoczesnych technologii. Wartą uwagi interaktywną pomocą dydaktyczną dla przedszkoli i szkół podstawowych jest Magiczny Dywan z oferty Moje Bambino, który wspiera rozwój motoryczny dziecka, kompetencje społeczne, językowe oraz matematyczne w formie nauki przez zabawę. Magiczny Dywan przyczynia się także do wspierania umiejętności rozwiązywania problemów oraz myślenia komputacyjnego, dzięki atrakcyjnym grom i quizom o tematyce fizyki, chemii, kodowania czy programowania. Innowacyjną pomocą dydaktyczną, dostępną w Moje Bambino, które wspiera rozwój umiejętności STEAM, programowania i kompetencje przyszłości, jest robot edukacyjny Photon. Podczas lekcji z wykorzystaniem robota Photon uczniowie, nabywają kompetencje informatyczne oraz uczą się analizy danych i kształtowania umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce w nawiązaniu do codziennych aktywności i zjawisk. Lekcje z użyciem robota edukacyjnego Photon wdrażają dzieci już od najmłodszych lat do posługiwania się intuicyjnym językiem programowania. Scottie Go! EDU to innowacyjna pomoc dydaktyczna dla nowoczesnej edukacji, wpierająca rozwój kompetencji matematycznych, informatycznych oraz umiejętności rozwiązywania problemów i analizowania podejmowanych problemów. Scottie Go! EDU wdraża uczniów do tworzenia algorytmów, testowania rozwiązań oraz bezpiecznego korzystania z narzędzi cyfrowych i nowych technologii. BeCreo KIT to modułowy zestaw do nauki programowania, elektroniki, mechatroniki oraz elementów robotyki. Zajęcia z wykorzystaniem BeCreo KIT pomagają nabywać i kształtować kompetencje informatyczne uczniów, umiejętność współpracy oraz rozwijać kompetencje posługiwania się zaawansowanym językiem programowania. Wyżej wymienione pomoce dydaktyczne będą doskonałym uzupełnieniem każdej lekcji. Wejdź na naszą stronę Moje Bambino i przekonaj się sam!

LEGO, logo LEGO, logo DUPLO i SPIKE oraz MINDSTORMS są znakami towarowymi należącymi do Grupy LEGO. Wykorzystano za pozwoleniem. ©2024 The LEGO Group.