Program rządowy Laptop dla nauczyciela zakłada udzielenie wsparcia finansowego dla nauczycieli. W ramach programu, mogą oni otrzymać bon o wartości 2500 zł, do wykorzystania na zakup laptopa lub laptopa przeglądarkowego. Ponadto, będą mieli opcję dodatkowego dopłacenia, jeśli zdecydują się na bardziej zaawansowany model sprzętu. W ten sposób, nauczyciele mają swobodę wyboru sprzętu, który najlepiej odpowiada ich potrzebom i oczekiwaniom w pracy.

Dzięki korzystaniu z nowoczesnego sprzętu, nauczyciele będą w stanie skuteczniej realizować program nauczania, urozmaicać lekcje, poszerzać wiedzę uczniów i rozwijać ich kompetencje cyfrowe.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Szczegóły Programu Laptop dla nauczyciela

Bon na zakup laptopa przysługuje następującym grupom:

 • grupa I – wychowawcy i nauczyciele wykładający wszystkie przedmioty w klasach IV–VIII publicznych szkół podstawowych,
 • grupa II – wychowawcy i nauczyciele wykładający wszystkie przedmioty w klasach IV–VIII niepublicznych szkół podstawowych,
 • grupa III – wychowawcy i nauczyciele wykładający wszystkie przedmioty w klasach odpowiadających klasom IV–VIII szkoły podstawowej w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej,
 • grupa IV – inni niż nauczyciele i wychowawcy pracownicy pedagogiczni w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych oraz w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej, przyporządkowani do klas IV–VIII w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych lub do klas odpowiadających klasom IV–VIII szkoły podstawowej w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej.

Bon nie przysługuje nauczycielowi, który na dzień składania wniosku przez organ prowadzący:

 • nie jest aktywnym nauczycielem, przebywa na rehabilitacji lub urlopie zdrowotnym,
 • jest zawieszony w pełnieniu obowiązków nauczyciela zgodnie z art. 85t ust. 1–3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela,
 • przebywa na urlopie bezpłatnym, trwającym nie krócej niż 14 dni,
 • jest urlopowany lub całkowicie zwolniony z obowiązku świadczenia pracy zgodnie z ustawą z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 854).
10 października 2023
Start naboru wniosków - grupa I
11 października 2023
Start naboru wniosków - grupa II
12 października 2023
Start naboru wniosków - grupa III
13 października 2023
Start naboru wniosków - grupa IV
30 dni od początku naboru
Termin składania wniosków dla każdej grupy
25 grudnia 2025
Termin ważności bonu na zakup sprzętu

Nauczycieli do programu zgłasza dyrektor szkoły za pośrednictwem systemu dostępnego na stronie: https://laptopdlanauczyciela.gov.pl/

Do złożenia wniosku potrzebne są następujące dane nauczyciela:

– imię (imiona) i nazwisko
– numer PESEL
– numer telefonu komórkowego
– adres e-mail

Bony będą przyznawane nauczycielom w postaci kodu wysłanego na ich numer telefonu.

Dopłaty do lepszych modeli:

Jeżeli nauczyciel zdecyduje się na zakup droższego modelu sprzętu, wartość bonu zostanie odliczona od ceny zakupu. Innymi słowy – nauczyciel może do bonu dopłacić i wybrać droższy komputer. Pozwala to na dostosowanie wydatków do budżetu. To ważne, ponieważ jak można się domyślać, różni nauczyciele mają różne potrzeby i wymagania.

Odwiedź stronę https://insgrafdigital.pl/ i znajdź sprzęt dopasowany do Twoich potrzeb!

Dlaczego warto wejść na stronę?

 • Poznasz szczegółowe informacje na temat programu,
 • Zrealizujesz bon na laptopa,
 • Łatwo wybierzesz odpowiedni sprzęt dla siebie,
 • Przeczytasz przydatne artykuły na blogu insGraf DIGITAL,
 • Dobierzesz potrzebne akcesoria.
WEJDŹ NA STRONĘ

Szukasz laptopa dla siebie?

Sprawdź naszą ulotkę z selekcją laptopów dla nauczycieli

Wiemy, że wybór sprzętu to niełatwe zadanie, dlatego nasz zespół zebrał kilka propozycji, które uwzględniają potrzeby nauczycieli, wygodę użytkowania, mobilność oraz różne opcje budżetowe.

ZOBACZ ULOTKĘ

W październiku 2023 roku ruszył program “Laptop dla Nauczyciela”. Jego najważniejszym zadaniem  jest wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych nauczycieli w procesie nauczania i uczenia się, dostarczając im nowoczesne narzędzia technologiczne. Celem programu jest umożliwienie nauczycielom dostępu do sprzętu komputerowego, który pomoże im w efektywnym nauczaniu oraz w dostosowaniu się do dynamicznie zmieniających się standardów edukacji.  W ramach programu “Laptop dla Nauczyciela”, nauczyciele otrzymają bony o wartości 2,5 tys. zł, które będą mogli wykorzystać na zakup laptopów lub laptopów przeglądarkowych. Istotnym aspektem jest to, że nauczyciele mają swobodę wyboru sprzętu, który najlepiej spełni ich potrzeby i oczekiwania. Oferujemy wsparcie finansowe, które pozwala na dokonanie wyboru zgodnie z indywidualnymi potrzebami. Program “Laptop dla Nauczyciela” ma na celu nie tylko ułatwienie pracy nauczycieli, ale także wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów. Dostęp do nowoczesnego sprzętu komputerowego umożliwia nauczycielom skuteczniejszą realizację podstawy programowej, tworzenie zróżnicowanych zajęć oraz ułatwia poszerzanie wiedzy uczniów. Wsparcie w ramach programu przysługuje nauczycielom, wychowawcom i innym pracownikom pedagogicznym z publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a także publicznych szkół artystycznych oraz niepublicznych szkół artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej. Wybierz swój laptop w sklepie insGraf DIGITAL!