Pomoce edukacyjne STREAM

Istotą edukacji jest wykształcenie młodego człowieka i wyposażenie go w kompetencje niezbędne do funkcjonowania, w tym realizowania stosunku pracy. Poznaj pomoce dydaktyczne, które pomogą Ci przygotować uczniów do wejścia w zaawansowaną technologicznie przyszłość.

Nauki przyrodnicze

Zadania realizowane w tej sekcji będą związane z biologią, chemią, fizyką i geografią. Uczniowie badają i pracują nad przyrodniczą częścią projektu. Poszerzają wiedzę i poznają przyrodę oraz doświadczają zjawisk zachodzących w świecie.

Ważne jest, by w trakcie prac, uczniowie doszli do bardzo ważnego wniosku, że jesteśmy częścią wszechświata, że świat nie jest nam dany na zawsze, że trzeba o niego dbać, że obok nas toczą się inne życia: rośliny, owady, zwierzęta i każde z nich jest ważnym ogniwem dla prawidłowego funkcjonowania. W tej strefie organizujemy pomoce, które będą zachęcały do stawiania pytań, takie jak: Moduł Woda, Moduł Powietrze, LaboLaby, czy Sonda GO.

Programowanie

Sprawne posługiwanie się komputerem oraz nabywanie umiejętności programowania i znajomość języków programowania na stałe weszło do podstawy programowej kształcenia informatycznego. Ta ważna umiejętność jest coraz bardziej doceniana przez pracodawców, dlatego trzeba zadbać o pomoce edukacyjne, które będą wspierały jej nabywanie.

Programowanie staje się wspaniałą przygodą, jeśli uczniowie mogą się go uczyć z takimi pomocami jak: BeeBot, BlueBot, Photon, Scottie GO, Magiczny Dywan.

Robotyka

Robotyka to ten element edukacji informatycznej, który pozwala uczniom naocznie zobaczyć, jak zdobytą wiedzę można wykorzystać w praktyce. Uczniowie konstruują, przewidują, współpracują i szukają rozwiązań, a jednocześnie przekonują się, po co im potrzebna jest wiedza z tej dziedziny, dostrzegają jej użyteczność i wykorzystanie w codziennym życiu.

Pomocą, która powinna być obowiązkowym elementem każdych zajęć z robotyki, jest BeCreo, ale doskonale sprawdzą się tutaj także  Robot Photon EDU, Klocki Gigo, Zestawy Boffin, czy edukacyjny Dron Tello EDU.

Kreatywność

Strefa tworzenia i rozwijania kreatywnego podejścia do rozwiązywania problemu. Uczniowie konstruują, szkicują, tworzą prototypy maszyn, robotów i budowli. Głównym zadaniem jest tworzenie. Uczeń powinien doświadczyć w tym miejscu różnych sytuacji, które przygotują go do tego, że będzie potrafił poszukiwać, że będzie dążył do przedstawienia najprostszego, najkrótszego rozwiązania danego problemu, że będzie świadomy, iż popełnianie błędów jest wkalkulowane w proces tworzenia, a istotą działania, które prowadzi do rozwoju, jest poszukiwanie rozwiązania.

Uczeń w tej strefie rozwinie pewność siebie, będzie wiedział, że konstrukcja może się zawalić, że robot może nie zadziałać, że takie sytuacje się zdarzają i warto szukać rozwiązania, bo właśnie tak powstają wielkie wynalazki. Do dyspozycji ucznia powinny tu być kredki, farby, słomki do konstruowania, pomoce do złożenia, szablony, przybory miernicze.

Myślenie komputacyjne

Myślenie komputacyjne jest myśleniem i wnioskowaniem o rozwiązywaniu problemów metodami wywodzącymi się z informatyki. Uczniowie nabywają umiejętności modelowania problemów w sposób, który umożliwia im otrzymanie rozwiązania za pomocą komputera. Poznają, jak odróżniać wyniki obliczeń od procesów, które do nich prowadzą.

Myślenie komputacyjne jest bardzo ważne w dziedzinach i przedmiotach innych niż informatyka, ponieważ pozwala określić, jakie problemy można rozwiązywać za pomocą metod informatycznych i komputerów, a jakich problemów nie można w ten sposób rozwiązywać. Pomoce, które wspierają ten proces to m.in. BeCreo, Scottie Go, Klocki Gigo.

Matematyka

W tej strefie uczeń rozwija zdolność logicznego myślenia, dostrzegania wzoru, kształtu, wielkości, proporcji, skupia się na obliczeniach i przestrzennym definiowaniu projektu. W komunikowaniu się wykorzystuje język matematyczny, co pomaga mu w lepszym zrozumieniu pojęć i działań matematycznych.

W tym miejscu uczeń powinien nabyć świadomości tego, że matematyka jest wszechobecna i niezbędna w życiu codziennym, a poczynione wyliczenia i umiejętność dostrzegania wzoru, stanowią podstawą prawidłowego funkcjonowania skonstruowanych urządzeń. Pomoce, które powinny się znaleźć w tej strefie to: Programowanie w ruchu, Musicon, Logiczne drzewo z kartami pracy, Numicon.

Pomoce edukacyjne STREAM to pomoce dydaktyczne, które pomogą uczniom wejść do świata zaawansowanej technologicznie przyszłości. Wykorzystanie pomocy dydaktycznych STEAM w szkole podnosi atrakcyjność zajęć i zwiększa zaangażowanie uczniów w lekcje. Pomoce STREAM stanowią niezbędny element innowacyjnej edukacji. Szeroka oferta pomocy dydaktycznych STEAM na rynku edukacyjnym umożliwia nauczycielom wybór najlepszych rozwiązań, dopasowanych do potrzeb i możliwości uczniów. Pomoce STREAM to także narzędzia dydaktyczne do pracowni przedmiotowych, wspierające skuteczną edukację przyrodniczą. Na zajęciach przyrodniczych uczniowie najlepiej przyswajają wiedzę poprzez obserwacje i wykonując praktyczne doświadczenia. Dlatego tak ważne jest wyposażenie pracowni przyrodniczych w odpowiednie materiały dydaktyczne. Modułowe Pracownie Przyrodnicze Moduł Woda czy Moduł Powietrze to innowacyjne pomoce na licencji Centrum Nauki Kopernik, które doskonale sprawdzą się w każdej szkolnej klasopracowni. Zestawy edukacyjne wspomagają proces dydaktyczny i umożliwiają nauczycielom prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metody badawczej zarówno na lekcjach biologii, fizyki, chemii, jak i geografii. Zajęcia z wykorzystaniem LaboLab i Sconda Go! staną się bardziej atrakcyjne dla uczniów, a możliwość zastosowania w praktyce abstrakcyjnych i skomplikowanych zagadnień pozwoli na lepsze zrozumienie tematu lekcji. Ponadto moduły doświadczalne są wzbogacone o materiały dla nauczycieli: przewodnik metodyczny czy scenariusze lekcji z opisanymi eksperymentami dla uczniów zgodnie z nową podstawą programową, co znacznie ułatwia pracę w szkole. Uczniowie szybko przyswajają zagadnienia związane z innowacyjnym środowiskiem nowoczesnych technologii i wszechobecną cyfryzacją. Nawiązanie do rzeczywistych zjawisk i wykorzystanie wiedzy w praktyce sprawiają, że wiedza i nauka stają się dla nic naturalnym elementem życia codziennego. W sklepie Moje Bambino znajdą Państwo również bogatą ofertę pomocy STEAM do nauki kodowania i programowania: roboty BeeBot, BlueBot, Photon i aplikację Scottie GO! Edu. Podczas nauki z wykorzystaniem tych pomocy dydaktycznych uczeń rozwija intuicję algorytmiczną, wspiera swój rozwój kompetencji zgodnie z najnowszymi zdobyczami światowej metodyki, a także rozwija umiejętności XXI wieku. W obecnych czasach myślenie logiczno-techniczne odgrywa bardzo ważną rolę. Mimo że uczniowie różnią się od siebie pod względem zdolności w obszarze technicznego myślenia, to jednak każdy z nich powinien posiąść podstawową wiedzę w tym zakresie, by lepiej rozumieć otaczający go świat. Skomplikowane i abstrakcyjne zagadnienia i pojęcia mogą z powodzeniem zostać ukazane w jasny, klarowny sposób, dzięki wykorzystaniu pomocy dydaktycznych odpowiednich do tematyki zajęć i możliwości uczniów.