NAUKA

Science

TECHNOLOGIA

Technologies

ROBOTYKA

Robotics

INŻYNIERIA

Engineering

SZTUKA

Arts

MATEMATYKA

Mathematics

Nauczanie w modelu STREAM opiera się na takich filarach jak:
nauka, technologia, robotyka, sztuka, matematyka.

Pojęcie STREAM z ang. oznacza Science, Technologies, Robotics, Engineering, Arts, Mathematics. Model powstał w USA i początkowo nazywał się STEM. Ograniczał się do nauki, technologii, inżynierii i matematyki, czyli głownie skupiał się na naukach ścisłych.

Z czasem skrót wzbogacono o literę „A” odpowiadającą sztuce (ART), dzięki czemu w obszarze wsparcia znalazła się również prawa półkula mózgu, a model STEAM stał się wiodącą metodologią w wielu placówkach edukacyjnych na całym świecie.

Jako model oparty w dużej mierze na nowych technologiach, STEAM rozwija się wraz z nimi. Dzięki innowacyjnym pomocom dydaktycznym, takim jak zestawy konstrukcyjne i roboty edukacyjne, uczniowie poznają nową dziedzinę nauki – robotykę. Eksperci zajmujący się tą metodologią są zgodni, co do roli, jaką pełni w niej robotyka. Włączając ją w szereg dziedzin rozwijanych w modelu dotychczas utworzono skrót STREAM, który odpowiada najbardziej aktualnym potrzebom wszechstronnej edukacji opartej na kreatywności, pracy grupowej i metodzie projektu.

Nauczanie w modelu STREAM

Przyjmuje formę projektów i warsztatów, dlatego przyswajanie wiedzy następuje szybciej i jest bardziej trwałe. Dzieci uczestniczące w zajęciach są mocno skupione ze względu na nastawiony na rozwiązanie, poszukiwanie i odkrywanie charakter lekcji. Uczniowie mają możliwość tworzenia nowych rzeczy, mogą je badać, sprawdzać, testować i zdobywać bardzo ważną kompetencję, jaką jest umiejętność konstruktywnego wyciągania wniosków.

Metodologia STREAM koncentruje się nie tylko na wspieraniu nauk ścisłych. Oprócz matematyki i inżynierii, uczniowie poszerzają wiedzę z biologii, informatyki, programowania, wykorzystywania nowych technologii w życiu codziennym, doceniają rolę sztuki i projektowania jako ważnych elementów składowych projektu. Wszystko to wpływa na zdobywanie takich umiejętności jak: zdolność logicznego i kreatywnego myślenia, rozwijanie myślenia komputacyjnego oraz umiejętność współpracy w zespole, bardzo pożądaną przez pracodawców.

Zajęcia STREAM

Zajęcia zgodne z koncepcją STREAM realizowane są z wykorzystaniem metody projektu, obejmującej wszystkie elementy STREAM: naukę, technologię, robotykę, inżynierię, sztukę i matematykę.  Nawiązanie do każdego obszaru nauczania zwiększa atrakcyjność zajęć, dając możliwość wielozmysłowego nauczania i podnoszenia kluczowych kompetencji uczniów. Wykorzystanie obydwu półkul mózgowych podczas lekcji stymuluje optymalny rozwój dziecka, rozwijając nie tylko zdolność logicznego i krytycznego myślenia, ale również kreatywność i wyobraźnię.

Nauka

Programowanie

Robotyka

Myślenie komputacyjne

Kreatywność

Matematyka

Przestrzeń STREAM

Klasy STREAM już na etapie projektu uwzględniają model nauczania oparty na przygotowaniu stref, które będą angażowały ucznia. Przestrzeń STREAM ma wzmacniać skupienie uwagi, zachęcać do podejmowania działania, świadomie kierować uwagę dziecka w danym momencie oraz rozwijać umiejętność współpracy.

Zainspiruj się: Twoja klasa w modelu STREAM

Aranżacja przestrzeni do potrzeb nauczania w modelu STREAM wymaga zmiany tradycyjnego podejścia do przebiegu zajęć szkolnych, kierunkowania uwagi uczniów i klasowych aktywności. Mobilne meble, wyeksponowane pomoce dydaktyczne i przestrzeń do nauki w ruchu lub pracy zespołowej to kluczowe elementy dobrze urządzonej sali STREAM.

Pracownia programowania

Rozwój umiejętności komputacyjnych

Sala z tabletami

Technologie mobilne i nauka w ruchu

Sala komputerowa

Skuteczne posługiwanie się technologią informacyjną

Mediateka

Nowe media w jednym miejscu

INNOWACYJNA SZKOŁA

W MODELU STREAM

Innowacyjność, współpraca, rozwijanie kompetencji cyfrowych, komunikacja, kreatywne podejście do rozwiązywania problemów, to wyznaczniki metodologii STREAM.

Aktualnie z inicjatywy Ministerstwa Rozwoju oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej, realizowany jest pilotażowy projekt, celem którego jest kształtowanie wśród uczniów kompetencji proinnowacyjncyh. Będą one rozwijane poprzez intensywny program szkoleniowy z wykorzystaniem innowacyjnych pomocy dydaktycznych i nowoczesnego wyposażenia pracowni szkolnych.

PRACOWANIA PRZEWROTU KOPERNIKAŃSKIEGO

Pierwszy na Mazowszu (oraz w kraju) interdyscyplinarny i międzysektorowy

OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY,

w którym prowadzone będą badania nad procesami uczenia się.

W oparciu o wyniki badań tworzone będą innowacyjne i nowatorskie

ROZWIĄZANIA EDUKACYJNE STREAM

Wspierające kształtowanie kompetencji XXI w.

Pracowania będzie działała w ramach konsorcjum naukowego. Podstawowym działaniem Pracowni, będzie wdrażanie rozwiązań dla edukacji opracowanych w toku działalności badawczo – rozwojowej.

WYJDŹ POZA RAMY

Znajdź proste rozwiązania na trudne zadania