Program Laboratoria Przyszłości to dla szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół artystycznych szansa na zdobycie dofinansowania na wyposażenie pracowni. Dzięki niemu placówka może wnioskować o wsparcie na zakup sprzętu, który pomoże uczniom kształcić umiejętności praktyczne. Ministerstwo Edukacji i Nauki przeznaczyło na ten cel 1 miliard złotych, a szkoła może wnioskować o środki nawet bez wkładu własnego.

Dlaczego warto stworzyć w placówce pracownię STEAM (STREAM)?

Pracownia STEAM (STREAM) oferuje nauczycielom możliwość prowadzenia zajęć, w trakcie których uczniowie mogą nabyć kilka umiejętności jednocześnie. Koncepcja STEAM (STREAM) to innowacyjna metoda kształcenia, która wykazuje większą skuteczność w nauczaniu, niż tradycyjna forma edukacji. Dzięki niej uczniowie lepiej przygotują się do funkcjonowania w społeczeństwie w przyszłości i nabywają szereg kompetencji kluczowych w XXI wieku. Korzyści ze stworzenia pracowni STEAM (STREAM) w szkole, jest jednak o wiele więcej.

1. Pracownia STEAM (STREAM) pozwala uczniom nabywać umiejętności praktyczne, a nie tylko teoretyczne

W pracowni STEAM (STREAM) uczniowie stają się naukowcami, którzy odkrywają daną dziedzinę nauki. Dzięki warsztatowej formie zajęć są w stanie utrwalić zdobytą wiedzę teoretyczną, co znacząco przekłada się na jakość kształcenia. Ponadto mają możliwość zdobywania jednocześnie kompetencji z dziedziny nauk ścisłych i humanistycznych, co jest trudne do pogodzenia podczas tradycyjnych lekcji.

SPRAWDŹ PRZYKŁADOWY PAKIET DO PRACOWNI STREAM

2. Zajęcia STEAM (STREAM) to inwestycja w rozwój zawodowy dzieci i młodzieży

zajęcia stream robot do programowania photon edu

Zajęcia z produktami takimi, jak klocki LEGO® Education, rozwijają nie tylko konstruktorskie umiejętności. Skupiają się także na rozwoju zawodowym uczniów. Na zajęciach z zestawami LEGO® Education uczeń może być inżynierem, architektem lub programistą. Dzięki temu już od najmłodszych lat dzieci są przygotowywane do podjęcia aktywności zawodowej w przyszłości, a zajęcia wykształcają u nich potrzebne kompetencje. System edukacyjny LEGO® troszczy się o tzw. umiejętności XXI wieku. Zaliczamy do nich np. krytyczne myślenie, znajomość języków programowania, analityka, myślenie komputacyjne, logiczne myślenie, rozwiązywanie problemów i podobne. Nabycie umiejętności kluczowych na rynku pracy to łatwiejszy start.

3. Pracownia STEAM (STREAM) pozwala na prowadzenie zajęć bliskich współczesnym realiom

Świat się zmienia, a wraz z nim ewoluuje proces nauczania. Kiedyś do liczenia wykorzystywano kalkulator, a obecnie używa się arkusza kalkulacyjnego. Dawno temu do pisania używano drewnianej tablicy, którą obecnie zastąpiły monitory interaktywne. Zmiany nie mogły ominąć także przebiegu zajęć lekcyjnych. Dawniej uczeń był obserwatorem doświadczeń, a dziś sam eksperymentuje, przejmując rolę naukowca. Na lekcjach jest o wiele więcej praktyki. Zauważyło te zmiany Ministerstwo Edukacji i Nauki, i wyszło naprzeciw oczekiwaniom nauczycieli, tworząc programy takie, jak Aktywna Tablica, czy Laboratoria Przyszłości. Dzięki temu placówki mogą być wyposażone w nowoczesny sprzęt, który jest dostosowany technologicznie do naszych czasów.

4. Zajęcia STEAM (STREAM) sprawiają, że uczniowie chcą zdobywać wiedzę

Be Creo Kit pomoc dydaktyczna do nauki robotyki

Innowacyjna forma zajęć z pomocą nowoczesnych pomocy dydaktycznych, bezpośrednio przekłada się na większą atrakcyjność lekcji. W konsekwencji uczniowie nie tylko zdobywają wiedzę. Zaczynają się interesować przedmiotem i zgłębiają zagadnienia w ramach własnych zainteresowań. Ich relacja z daną dziedziną polega już nie tylko na zdobywaniu wiedzy i pisaniu sprawdzianów, a na samodzielnym dojściu do rozwiązania postawionego problemu. To prowadzi do większego zaangażowania w naukę i utrwalenia zdobytej wiedzy, a także do rozbudzenia dociekliwości naukowej.

Pracownia STREAM otwiera przed nauczycielami zupełnie nowe możliwości prowadzenia zajęć. Dzięki zajęciom w koncepcji STREAM uczniowie rozwijają szereg kompetencji kluczowych na rynku pracy i są lepiej przygotowani do dorosłego życia.

Leave a Reply

webinar inwestycja w edukację: na co warto wydać pozostałe środkui w 2023 roku? kliknij, by zapisać się na webinar 20.12.2023 o 17.30