Jaka jest definicja i czym się charakteryzuje ten rodzaj myślenia można przeczytać we wcześniejszym wpisie- Myślenie komputacyjne. Dziś chcielibyśmy kontynuować tą tematykę, przyglądając się jej pod kątem korzyści płynących dla uczniów.

Myślenie komputacyjne to w dzisiejszych czasach bardzo istotna umiejętność.

Uczeń, a myślenie komputacyjne

Wdrażanie ucznia do stosowania myślenia  komputacyjnego  jest ważne, ponieważ wyposaża go nie tylko w kompetencje cyfrowe, ale również pozwala na zdobywanie niezbędnych umiejętności do funkcjonowania w dorosłym życiu.

Dzięki temu rodzajowi myślenia Uczeń:

 • uczy się jak prowadzić dyskusję w sytuacji problemowej;
 • nabywa umiejętności formułowania (definiowania) sytuacji problemowej;
 • projektuje rozwiązanie poprzez stworzenie projektu rozwiązania, wybór metody rozwiązania oraz odpowiednich narzędzi komputerowych,
 • realizuje rozwiązanie na komputerze za pomocą oprogramowania aplikacyjnego lub języka programowania,
 • testuje otrzymane rozwiązanie, ocenia jego własności, w tym efektywność działania oraz zgodność ze specyfikacją,
 • przeprowadza prezentację i omawia zastosowanie rozwiązania.
praca zespołowa, praca w grupach, nauka, lekcje, innowacyjne zajęcia, programowanie i kodowanie dla dzieci, nowe technologie, umiejętności cyfrowe

Jakie cechy kształtuje myśleniem komputacyjne u uczniów?

Lista jest na prawdę spora. Wyciągnęliśmy te najważniejsze, które mają istotne znaczenie dla każdego człowieka i ułatwiają nie tylko codzienne życie, ale i zawodowe.

Można do nich zaliczyć:

 • pewność w radzeniu sobie ze złożonymi problemami;
 • dążenie do celu i poszukiwanie rozwiązań w różnych dostępnych źródłach;
 • tolerancję dla niejednoznaczności i niejasności;
 • świadomość, że mogą pojawić się problemy, które nie mają rozwiązań
 • umiejętność podejmowania decyzji, co należy zrobić, kiedy brakuje rozwiązań problemu
 • zdolność do współpracy dla osiągnięcia wspólnego celu.

Tak jak wspomnieliśmy wcześniej, wszystkie wyżej wymienione kompetencje są bardzo ważne. Uczeń je posiadający jest świadom swojej wartości,  otwarty na problem, gotowy do poszukiwania rozwiązań. Dodatkowo zna narzędzia, które wspierają w poszukiwaniach. Potrafi współpracować i dzielić się informacjami. Wie, że nie każdy problem znajduje rozwiązanie, a jego brak nie niesie za sobą żadnych istotnych konsekwencji.

klasa, angażujące zajęcia, ciekawe lekcje, innowacyjne lekcje, praca w grupach, myślenie komputacyjne, nowoczesne technologie, cyfrowe zajęcia, stream

Zadania angażujące myślenie komputacyjne

Stopień trudności zadania, rozwijającego myślenie komputacyjne musi być dostosowany do predyspozycji rozwojowych i umiejętności ucznia. Inny projekt otrzymają uczniowie klas pierwszej szkoły podstawowej, a inny uczniowie klas starszych. Ważne jest, by zadanie było w obszarze możliwości uczniów oraz uwzględniało ich dotychczasową wiedzę.

Dla przykładu prezentujemy proste zadanie, które można wykorzystać w trakcie zajęć.

Temat projektu: opracowanie logicznego obrazka do kolorowania

Cel projektu: rozwijanie kompetencji cyfrowych, utrwalanie nawyku myślenia komputacyjnego, kształtowanie postaw współpracy w grupie

Uzasadnienie projektu: projekt rozbudzi kreatywność uczniów, poprzez zabawę uczniowie będą rozwijali umiejętności: matematyczne, planistyczne, prawidłowego odczytywania polecenia. Będą mieli możliwość również wykorzystania narzędzi informatycznych do opracowania projektu.

Informatyczne cele projektu: praca z komputerem, nabywanie sprawności w posługiwaniu się edytorem tekstu, nabywanie umiejętności korzystania z drukarki

Rezultaty projektu: obrazek logiczny do pokolorowania

Etapy Przebiegu Prac podczas zajęć:

 1. Podział Klasy na zespoły 6- osobowe
 2. Omówienie komputerowego środowiska pracy – Windows 10 – Zaprojektuj i wydrukuj Obrazek Logiczny do kolorowania (każda grupa ma inny temat obrazka)
 3. Założenie i nazwanie folderu dla Projektu, np. OL Smok Bambik
 4. Praca z edytorem WORD: przygotowanie koncepcji, zaznaczenie elementów do kolorowania, oznaczenie kolorów
 5. Zapisanie projektu w przeznaczonym do tego folderze
 6. Wydrukowanie projektu
 7. Kolorowanie projektu
 8. Zawieszenie projektów na klasowej wystawce
 9. Zdjęcie projektów
 10. Przesłanie zdjęć na komputer
 11. Obróbka zdjęć
 12. Dodanie zdjęć na Fanpage szkoły
 13. Podzielenie się projektem z innymi(dodanie w chmurze, wysłanie @, udostepnienie projektu do pobrania na Fanpage)
webinar inwestycja w edukację: na co warto wydać pozostałe środkui w 2023 roku? kliknij, by zapisać się na webinar 20.12.2023 o 17.30