Nazwa debugowanie pochodzi z języka angielskiego od słowa bug (“owad”). W żargonie polskich programistów zwykło się mówić “znalazłem buga”, co oznacza zwyczajne znalezienie błędu w oprogramowaniu. Jak debugowanie ma się do nauczania? Co możesz zrobić jako nauczyciel, by wspomóc kreatywne rozwiązywanie problemów i zwiększyć efektywność edukacji dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?

Debugowanie, problem solving i efektywna edukacja dzieci ze spe

Czym jest debugowanie?

Debugowanie to proces, który ma na celu usprawnienie programu poprzez eliminację napotkanych błędów. W praktyce polega na konsekwentnym testowaniu poddawanej analizie sekwencji, celem wychwycenia nieprawidłowości i wdrożenia niezbędnych usprawnień. Wielu użytkownikom komputerów kojarzy się w pierwszej chwili z funkcjonalnością systemu Windows, który można uruchomić w trybie debugowania. Co więcej, po zrobieniu drobnego researchu w internecie okazuje się, że ich przeczucie było słuszne, bo debugowanie najczęściej pojawia się w kontekście programowania i systemów operacyjnych. A stąd już bardzo krótka droga do nauczania – polski system edukacji ma przecież kształcić przyszłych programistów!

Na czym polega problem solving?

zajęcia STREAM z Magicznym Boxem

Rozwiązywanie problemów (problem solving) wchodzi w skład tzw. kluczowych umiejętności – kompetencji, na które w ostatnich latach w nauczaniu kładzie się olbrzymi nacisk, ponieważ odgrywają ogromną rolę nie tylko na poszczególnych szczeblach edukacji, ale również po zakończeniu procesu kształcenia, w późniejszym rozwoju zawodowym.

Dzięki wykształceniu umiejętności rozwiązywania problemów uczeń łatwo wdroży się do pracy, ponieważ w trakcie nauki pozna podstawy przydatnej w przyszłości metodologii Lean – koncepcji, którą stosuje się na szeroką skalę w korporacjach, by zoptymalizować zyski i zredukować koszty.

Jest to więc świetne wprowadzenie, które ułatwi absolwentom start na rynku pracy.

Nie wybiegając jednak tak daleko w przyszłość – problem solving ma na celu ułatwienie uczniom pokonywania napotykanych w życiu trudności.

Wspieranie rozwoju umiejętności rozwiązywania problemów już od najmłodszych lat jest szczególnie istotne w przypadku uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, którzy tych trudności napotykają więcej i wymagają od edukatorów indywidualnego podejścia, celem zwiększenia efektywności nauczania.

I to jest miejsce, w którym splatają się 3 wątki poruszone w tym artykule – debugowanie, problem solving i efektywność nauczania.

 

Jak nauczyć dziecko ze spe programowania, debugowania i rozwiązywania problemów?

Naucz je rozwiązywania problemu poprzez debugowanie, a efektywność w nauczaniu osiągnij poprzez wykorzystanie w procesie nowoczesnych pomocy dydaktycznych.

zajęcia STREAM z Bee-Botem

Narzędzia wspierające naukę debugowania i rozwiązywania problemów

zajęcia STREAM z Photonem
  • Roboty edukacyjne – Najchętniej wybieranymi do nauki debugowania pomocami dydaktycznymi są roboty edukacyjne. W niektórych przypadkach uczniowie muszą sami zbudować protototyp robota, zaprogramować go i poddawać testom. Istnieje też możliwość wykorzystania robotów, które już są gotowe, a które dzieci programują samodzielnie, także ucząc się debugowania i rozwiązywania napotkanych problemów. Producenci prześcigają się w opracowywaniu nowoczesnych pomocy dydaktycznych, dostosowując je pod względem walorów edukacyjnych do potrzeb dzieci – tak powstały na przykład zestawy robotów do pracy z dziećmi ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi.

Przykład: Photon Moduł Specjalne Potrzeby Edukacyjne (SPE)

  • Kontrolery – Debugowanie jest dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi o wiele łatwiejsze, jeśli zamienimy tradycyjną myszkę i klawiaturę na specjalistyczny kontroler. Nie jest to droga inwestycja dla placówki, a dzięki niej dzieci odczuwają zauważalną różnicę w trakcie procesu zdobywania wiedzy.

Kontroler ułatwia nawigację i wspiera uczenie się języków programowania, takich jak chociażby Scratch.

Przykład: Scratch Controller

kodowanie podczas zajęć STREAM
zajęcia STREAM z Scottie Go Edu
  • Programy interaktywne – Na rynku wiele jest programów interaktywnych, które wspierają naukę kodowania i programowania. Warto zwrócić uwagę na te, które powstały na podstawie potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi lub mają możliwość wyboru stopnia trudności.

Dzięki temu uczniom ze spe będzie łatwiej przyswoić wiedzę z programowania, a nauczyciele będą mogli ograniczyć wydatki na pomoce dydaktyczne. Z drugiej strony inwestycja w programy stworzone do pracy z dziećmi ze spe sprawdzą się lepiej, ponieważ dostosowano je do nauczania uczniów, które wymagają więcej uwagi ze strony nauczyciela.

Przykład: Scottie Go! Spe

  • Urządzenia multimedialne – Istnieją rozwiązania technologiczne, które pozwalają na efektywną naukę kodowania i programowania. Nie mamy tu na myśli monitorów interaktywnych insGraf DIGITAL (które także wspierają kształcenie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi), a hybrydy komputera i projektora wraz z czujnikami, które są zamknięte w sprytnej obudowie.

W połączeniu ze specjalistycznym oprogramowaniem tworzą zgrany duet, z którym dzieci ze spe mogą efektywnie kształcić kluczowe umiejętności.

Przykład: Magiczny Box

zajęcia STREAM z Magicznym Boxem

Nie ulega wątpliwości, że nauczanie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi przedmiotów ścisłych takich, jak programowanie, to wyzwanie w codziennej pracy nauczycieli. Nauka debugowania i rozwiązywania problemów jest na szczęście znacznie ułatwiona dzięki nowoczesnym pomocom dydaktycznym – powstają specjalne zestawy, które opracowano na podstawie analizy potrzeb dzieci ze spe, a także materiały o różnych stopniach trudności. Przede wszystkim jednak ważne jest zaangażowanie nauczyciela i ucznia w proces dydaktyczny, który będzie przebiegał tym efektywniej, im lepiej pedagog przygotuje się do pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Leave a Reply