Laboratorium Przyszłości STREAM Edu Lab to odpowiedź na potrzeby nauczycieli przygotowujących się do prowadzenia zajęć praktycznych z wykorzystaniem wyposażenia zakupionego w ramach Programu Laboratoria Przyszłości. Dzięki niemu łatwo mogą wdrożyć element pracy metodą projektu w szkole i efektywnie prowadzić steamowe lekcje. Ponadto zyskują gotowy pakiet inspiracji na ciekawe lekcje informatyki i techniki.

Laboratorium Przyszłości STREAM Edu Lab

Wsparcie nauczyciela w prowadzeniu ciekawych lekcji STEAM (STREAM)

Na czym polega metoda projektu?

Praca metodą projektu to skuteczna forma angażowania uczniów w uczestnictwo w lekcjach. Wykorzystując ten sposób nauczania, zachęcasz dzieci do wyszukiwania informacji i sprawdzania własnych umiejętności. To metoda, która duży nacisk kładzie na kształtowanie samodzielności w działaniu, która w efekcie, po zakończeniu projektu sukcesem, przyczynia się do zwiększania pewności siebie. Ten sposób pracy łączy w sobie interdyscyplinarność, podmiotowość ucznia i progresywistyczną rolę nauczyciela, który z mistrza staje się towarzyszem wspierającym podopiecznego w dążeniu do celu. Metoda projektu w szkole pozwala łączyć teorię z praktyką, a także wspierać u dzieci i młodzieży rozwój umiejętności twardych oraz miękkich.

Dlaczego warto wdrożyć na lekcjach pracę metodą projektu?

Praca metodą projektu ma olbrzymi wpływ na rozwój umiejętności komunikacyjnych i współpracę w grupie. Pozwala rozwinąć umiejętności miękkie, których rola we współczesnym świecie ma olbrzymie znaczenie. Przede wszystkim jednak pozwala przygotować uczniów do przyszłego funkcjonowania na rynku pracy. Projekty są obecne nie tylko na studiach, ale także mają istotną rolę w funkcjonowaniu firm. Znajomość metody projektu ułatwi absolwentom rozpoczęcie pracy oraz rozwój kariery zawodowej. Zdobyta w czasach szkolnych samodzielność sprawi, że poradzą sobie z nowymi zadaniami i będą umieli lepiej rozwiązywać wyzwania napotykane na swojej drodze.

Czym jest Laboratorium Przyszłości STREAM Edu Lab - Baza wyzwań i projektów techniczno-cyfrowych?

Laboratorium Przyszłości STREAM Edu Lab – Baza wyzwań i projektów techniczno-cyfrowych to cyfrowa publikacja, która jest dla nauczycieli kopalnią inspiracji na prowadzenie zajęć z techniki i informatyki. Jak sama nazwa wskazuje, znajdziesz w niej zarówno wyzwania, jak i projekty techniczno-cyfrowe do zrealizowania na lekcjach.

Każda karta pracy dla ucznia zawiera zadanie, które podzielono na 4 etapy:

  • Wyzwanie – Wstęp, w którym uczniowie zapoznają się z zadaniem, a nauczyciel upewnia się, że każdy z nich poprawnie rozumie wykonanie ćwiczenia.
  • Planowanie – Etap, w którego trakcie uczniowie dzielą się rolami, przygotowują materiały oraz narzędzia niezbędne do wykonania zadania, a także poszukują i zbierają informacje mogące wzbogacić projekt. To czas wzajemnych konsultacji i planowania pracy oraz tworzenia wizji projektu końcowego.
  • Projekt i realizacja – Część praktyczna, w trakcie której uczniowie wykonują zadanie zgodnie z założeniami, które wcześniej poczynili, dążąc do zrealizowania wspólnej wizji.
  • Podsumowanie – Ostatni etap, który jest podsumowaniem całokształtu pracy włożonej przez uczniów w zadanie. Osoby zaangażowane w projekt przedstawiają i dokumentują swoje osiągnięcia.

Projekty można realizować w grupach, ale nie ma żadnych przeszkód, by pracować nad każdym z obszarów z całą klasą. Wykorzystuje się w nich roboty edukacyjne, klocki do samodzielnej konstrukcji oraz drukarki 3D.

Pomocne są również filmy instruktażowe, wspierające we wdrażaniu omawianych zagadnień.

Publikacja to podręcznik stworzony dla nauczycieli przez nauczycieli. Oparto go na wieloletnich doświadczeniach pedagogów cenionych za wprowadzanie młodzieży w świat kodowania, programowania, konstruowania i projektów technicznych.

W jaki sposób publikacja wspiera nauczycieli w nauczaniu STEAM (STREAM)?

Metoda projektu, promowana w publikacji “Laboratorium Przyszłości STREAM Edu Lab – Baza wyzwań i projektów techniczno-cyfrowych,” to doskonałe narzędzie do nauczania w nurcie STEAM (STREAM). Poprzez interdyscyplinarny charakter pracy projektowej nauczyciel może wykorzystać zadania ze zbioru na różnych lekcjach, nie ograniczając się tylko do jednego wybranego przedmiotu. Ponadto ćwiczenia zostały skonstruowane w taki sposób, by rozwijać wiele kompetencji w trakcie zajęć, zgodnie z założeniami metodologii STEAM (STREAM). Krok po kroku nauczyciel może śledzić pracę nad projektem i nadzorować jego etapy, pełniąc funkcję doradcy wspierającego uczniów.

Publikacja zachęca do dokumentowania efektów prac – nie tylko po to, by stanowiły namacalny dowód na ukończenie projektu, ale również dlatego, by uczniowie zawsze mogli wrócić do materiałów i przypomnieć sobie omawiane zagadnienia. Dzięki temu w każdej chwili mogą utrwalić i usystematyzować pozyskaną na zajęciach wiedzę.

Pobierz fragment publikacji Laboratorium Przyszłości STREAM Edu Lab – Baza wyzwań i projektów techniczno-cyfrowych.

Gdzie kupić "Laboratorium Przyszłości STREAM Edu Lab - Baza wyzwań i projektów techniczno-cyfrowych?"

Dostęp do publikacji zyskujesz wraz z zakupem pakietów wyposażenia podstawowego stworzonych przez firmę Moje Bambino. Dzięki temu kupując sprzęt, otrzymujesz od razu pełne wsparcie i garść pomysłów na prowadzenie lekcji. Proces wdrożenia jeszcze nigdy nie był taki prosty!

Program Laboratoria Przyszłości to doskonała okazja do wdrożenia w placówkach edukacyjnych pracy metodą projektu. Dzięki niemu kształcenie w myśl metodologii STEAM zyskuje wymiar praktyczny, a zakupione wyposażenie pomaga rozwijać kompetencje, które odgrywają olbrzymią rolę w XXI wieku na płaszczyźnie zawodowej.

Korzystając z bazy wyzwań i projektów cyfrowych, przygotowujesz uczniów do funkcjonowania na rynku pracy i masz realny wpływ na to, jak potoczy się początek ich kariery. Bądź nieustającym wsparciem dla swoich podopiecznych i wspieraj ich na dążeniu do celu, organizując jak najwięcej zajęć praktycznych, które pozwolą im utrwalić zdobytą wiedzę teoretyczną.

Leave a Reply