Bee-Bot to nie tylko pomoc dydaktyczna, która pomaga rozpocząć przygodę z kodowaniem. To także świetne narzędzie wspierające rozwój umiejętności w koncepcji STREAM. Jakie kompetencje oprócz myślenia komputacyjnego nabywają dzieci w trakcie ćwiczeń z Bee-Botem?

Dlaczego warto organizować zajęcia dla dzieci z Bee-Botem?

Zajęcia z Bee-Botem rozwijają umiejętności komunikacyjne

Dzięki ćwiczeniom z Bee-Botem dzieci uczą się określania kierunków i ustalania położenia. Poprzez zadania przeprowadzane w parach mogą praktykować wydawanie i wykonywanie poleceń odnośnie przemieszczania się robota. Ćwiczenie to pozwoli dzieciom zrozumieć, jak ważna jest klarowność wysyłanych i otrzymywanych komunikatów. Jeśli chcą, by robot znalazł się w konkretnym miejscu, muszą wytłumaczyć koledze, jak robot ma do niego trafić, posługując się nazwami kierunków. I analogicznie w drugą stronę – w trakcie ćwiczeń uczą się zadawać pytania, mające na celu uzyskanie dokładniejszych instrukcji, jak dojechać do danego miejsca.

Bee-Bot - Jakie umiejętności rozwijają zajęcia z tą pomocą dydaktyczną?
Bee Bot w nauczaniu STREAM

Ćwicz matematykę poprzez zabawę

W trakcie zabawy z Bee-Botem dzieci mogą uczyć się podstaw matematyki. Prostym ćwiczeniem jest liczenie, ile ruchów wykonano do przemieszczenia robota w konkretne miejsce. Dziecko musi w trakcie zabawy liczyć kolejno wciśnięte przyciski, a pod koniec podać nauczycielowi liczbę wciśnięć. Inne ćwiczenie to liczenie przeszkód, które ominął Bee-Bot w trakcie swojego ruchu. To proste działania matematyczne, które nie powinny sprawić im większego problemu.

Bee-Bot pomaga w nabywaniu kompetencji społecznych

Rozwijanie kompetencji społecznych w trakcie ćwiczeń z Bee-Botem przychodzi naturalnie. Dzieci, używając robota, integrują się ze sobą i uczą się wyrażać emocje. Podczas ćwiczeń w parach uczą się współpracy i nawiązują relacje rówieśnicze. Poprawne zaprogramowanie Bee-Bota to także dla dziecka olbrzymia satysfakcja. To pozytywnie wpływa na jego poczucie własnej wartości i motywuje je do dalszej nauki.

Bee-Bot - Jakie umiejętności rozwijają zajęcia z tą pomocą dydaktyczną?
Bee Bot w nauczaniu STREAM

Wspieraj zdobywanie informacji o środowisku naturalnym

Zabawa z Bee-Botem to doskonała okazja na przekazanie dzieciom informacji o otaczającym je środowisku naturalnym. Ćwiczenie, w którym Bee-Bot idzie na spacer i odwiedza zwierzęta (rozłożone na podłodze obrazki zwierząt), pomaga dzieciom zrozumieć różnice między gatunkami. Z pomocą tego zadania można też wytłumaczyć dzieciom, czym różnią się zwierzęta gospodarskie od dzikich, albo nawiązać do środowiska, w którym można je spotkać.

Bee-Bot pomaga szlifować umiejętności językowe

Podczas ćwiczeń z Bee-Botem można uczyć dzieci zasad poprawnego konstruowania wypowiedzi i opowiadania historii. Trasa Bee-Bota może być przepełniona przygodami i zaskakującymi zwrotami akcji – w zależności od tego, jak zaplanujesz zajęcia. Dzieci mogą same tworzyć swoje historie, a następnie opowiadać je pozostałym uczestnikom zabawy. Zachęć je do rozwijania wypowiedzi, dopytując je o szczegóły.

Bee-Bot pomoc dydaktyczna do nauki kodowania

Leave a Reply