Kreatywność to bardzo pożądana cecha w edukacji XXI wieku. W ostatnich latach zaczęto kłaść nacisk na jej rozwój nie tylko u uczniów, ale również u kadry nauczycielskiej. To dzięki niej lekcje stały się ciekawsze i bardziej angażujące dla uczniów. Jak jeszcze kreatywność wpłynęła na nauczanie fizyki i co się zmieniło?

Czy w nauczaniu fizyki jest miejsce na kreatywność?

LEGO® Education BricQ Motion Prime kreatywność w nauczaniu fizyki

Kreatywność w fizyce

Fizyka jest nauką ścisłą w której pozornie wydaje się, że bardzo trudno znaleźć miejsce na kreatywność. To świat wzorów i schematów, gdzie wszystko jest policzalne i mierzalne oraz tworzy uporządkowaną całość. Sztywne wytyczne dają pozorne wrażenie, że nie jest możliwe wprowadzenie żadnych kreatywnych rozwiązań do nauczania tego przedmiotu.

A jednak istnieje rozwiązanie! Zajęcia z innowacyjnymi klockami LEGO® Education BricQ Motion Prime Set udowadniają, że kreatywność w nauczaniu fizyki jest jak najbardziej możliwa i z powodzeniem można wdrażać to rozwiązanie na lekcjach. Zobacz, jakie to proste!

Kreatywność w nauczaniu fizyki sposobem na zaangażowanie uczniów w lekcję

Kiedyś doświadczenia z fizyki wyglądały zupełnie inaczej. Czasami przeprowadzenie ich stanowiło trudność z uwagi na brak odpowiednich urządzeń w placówce. Jednak, gdy udało się je zorganizować, polegały one na demonstrowaniu ich przez nauczyciela i obserwacji przez całą klasę. Nauczyciel był stroną aktywną, która przeprowadzała eksperyment, a uczeń pasywną, słuchającą i notującą cenne informacje.

Na przestrzeni lat zaczęło się to zmieniać – starano się aktywizować klasę do większego zaangażowania w zajęcia. Do gry weszły też innowacyjne rozwiązania i nowoczesne pomoce dydaktyczne, które odmieniły zupełnie lekcje fizyki.

W nauczaniu XXI wieku rola nauczyciela także uległa zmianie. Teraz ma on dwa zadania podczas prowadzenia lekcji. Obserwuje i monitoruje przebieg doświadczeń, a także zachęca uczniów do myślenia i poszukiwania kreatywnych rozwiązań. To jego podopieczni formułują wnioski na podstawie własnych obserwacji. Dzięki takiej formie prowadzenia zajęć, dzieci nie tylko zdobywają potrzebną wiedzę, ale również mogą zachwycić się fizyką.

Wzbogacenie treści z podręcznika o pokazy multimedialne i wykorzystywanie w trakcie zajęć nieszablonowych pomocy dydaktycznych wpłynęło pozytywnie na zwiększenie zaangażowania uczniów w omawiany materiał. Kreatywność w nauczaniu fizyki zaczęła odgrywać ważną rolę podczas planowania i przeprowadzania lekcji.

Kreatywne lekcje fizyki z użyciem klocków LEGO® Education BricQ Motion Prime Set

Wyśmienitym przykładem kreatywności w nauczaniu fizyki są klocki LEGO® Education BricQ Motion Prime Set. To zestaw klocków LEGO®, z których pomocą tworzy się konstrukcje i to z ich udziałem przeprowadza się eksperymenty fizyczne.

LEGO® Education BricQ Motion Akrobata scenariusz lekcji
LEGO® Education BricQ Motion lekcja ze scenariuszem akrobata

To rozwiązanie wydaje się zbyt proste, by działało, ale właśnie w tej prostocie kryje się sukces systemu LEGO® Education. Budowanie modeli ma ogromny wpływ na rozwój kreatywności u uczniów, a wprawianie konstrukcji w ruch, połączone z obserwacją zjawisk fizycznych, najlepiej pozwala im przyswoić wiedzę. Na tym jednak nie kończą się doświadczenia, ponieważ uczniowie udoskonalają swoje modele, przebudowując je i badając wpływ modyfikacji na zachodzące zjawiska. To kolejne ćwiczenia, które wpływają na rozwój kreatywności.

Dzięki eksperymentom fizycznym z użyciem klocków LEGO® uczniowie mogą zrozumieć 3 zasady dynamiki Newtona. Poznają też, na czym polega działanie energii potencjalnej, kinetycznej i grawitacji. Zobaczą na własne oczy, jaki wpływ na zjawiska fizyczne ma masa ciał. Co więcej, wprawiając zbudowane przez siebie konstrukcje w ruch, zrozumieją też mniej oczywiste zagadnienia – nawet drgania i zjawisko rozchodzenia się fal.

LEGO® Education BricQ Motion Prime kreatywność w nauczaniu fizyki

Kreatywność w nauczaniu fizyki pozwala na rozwój kilku umiejętności w jednym czasie

Wykorzystanie w trakcie zajęć LEGO® Education BricQ Motion Prime Set nie ogranicza się tylko do nauki fizyki. Warto zauważyć, że oprócz przyswajania wiedzy, wynikającej z podstawy programowej, uczeń rozwija również inne umiejętności, które są zależne od scenariusza lekcji. Na przykład budując samochód śmigłowy i przeprowadzając eksperymenty z jego udziałem, uczy się matematyki, techniki i języka polskiego.

Leave a Reply