Kształtowanie myślenia komputacyjnego

Pomoce edukacyjne z wykorzystaniem komputera

Pomoce wykorzystują elementy metodyki tradycyjnej – klocki, elementy nowych technologii, aplikację komputerową. Uczniowie rozwiązują problemy, poszukują najprostszego rozwiązania, programują w języku Scottie Go, uczą się dostrzegania powtarzalności  w kodzie, bazują i wykorzystują do dalszych działań zdobytą wiedzę.

Zestaw BE CREO to modułowa platforma edukacyjna, która wprowadza dzieci w podstawy kodowania, elektroniki, mechatroniki i robotyki. Pomoc rozwijająca kompetencje informatyczne oraz prezentująca zastosowanie nowych technologii w życiu codziennym. Wartością dodaną są scenariusze zajęć dla nauczyciela, posiadające rozpisane cele i poszczególne czynności oraz rozwiązania.

Pomoc z wbudowanym komputerem, projektorem ultrakrótkoogniskowym oraz czujnikiem ruchu. Obsługiwana w bardzo prosty sposób za pomocą pilota. Urządzenie jest wyposażone w pakiety ćwiczeń edukacyjnych, które wspierają nabywanie przez ucznia kompetencji cyfrowych, rozwijają logiczne myślenie, planowanie. Dodatkowo uczniowie kształtują umiejętność współpracy, edukują się przez ruch, ćwiczą koordynację wzrokowo ruchową oraz motorykę dużą.

Zapraszamy do wyboru oferty Moje Bambino.
Oferujemy:
• wsparcie konsultantów przy wyborze pomoce w Moje Bambino,
• warsztaty dla nauczycieli, pokazujące jak pracować z naszymi pomocami,
• serwis i konserwacje urządzeń zakupionych w firmie Moje Bambino

Leave a Reply