Przestrzeń edukacyjna STREAM

Przestrzeń, w której odbywają się zajęcia edukacyjne ma duży wpływ na szybkość przyswajanej wiedzy oraz jej zapamiętywanie. Badania dowodzą, że dobrze zaprojektowana sala dydaktyczna staje się bardzo skutecznym narzędziem w pracy nauczyciela.

Strefa nauki STREAM

Koncepcja przygotowania tej strefy powinna opierać się na założeniu, że najwięcej informacji zdobywamy i zapamiętujemy poprzez działania własne. Ważne jest zatem takie zaaranżowanie tej przestrzeni, by zachęcała ona uczniów do podejmowania aktywności. Wyzwalała w nich chęć do działania, do poszukiwania rozwiązań i uczyła umiejętności, jaką jest stawianie pytań.

Strefa nauki powinna być wyposażona w mobilne stoły i krzesła – mobilność wyposażenia jest ważna w kontekście stosowania aktywnych metod nauczania, pracy w parach, w grupie. Warto zadbać o modułowe zestawy meblowe, możemy je rozbudowywać, modyfikować i konfigurować w zależności od aktualnych potrzeb, wynikających z działań edukacyjnych, czy tematycznych.

Strefa programowania STREAM

Umiejętności programistyczne są bardzo pożądane w dzisiejszym świecie. Szybki rozwój nowych technologii, wymusił rozwój tzw. kompetencji cyfrowych, w które powinni zostać wyposażeni uczniowie, by sprawnie funkcjonować w świecie XXI w.

W tej strefie stwarzamy uczniowi środowisko edukacyjne, w którym pokazujemy, że popełnianie błędów jest naturalną konsekwencją podejmowanego działania; uczymy jak wyciągać wnioski, definiować problemy i konstruktywnie dyskutować. Rozwijamy umiejętność analizowania, poszukiwania, dostrzegania powtarzalności i kształtujemy postawy wykorzystywania zdobytych doświadczeń w różnych projektach.

Strefa robotyki STREAM

Robotyka to ten element edukacji informatycznej, który pozwala uczniom naocznie zobaczyć, jak zdobytą wiedzę można wykorzystać w praktyce. Uczniowie konstruują, przewidują, współpracują i szukają rozwiązań, a jednocześnie przekonują się po co im potrzeba jest wiedza z tej dziedziny, dostrzegają jej użyteczność i wykorzystanie w codziennym życiu. Pomocą, która powinna być obowiązkowym elementem każdych zajęć z robotyki jest BeCreo, ale doskonale sprawdzą się tutaj także Klocki Gigo, Abilix, Zestawy Boffin, czy edukacyjny Dron Tello EDU.

Strefa kreatywności STREAM

Kreatywność jest fundamentem dla edukacji. Uczeń, który ma możliwość wyrażania swoich myśli poprzez różne formy sztuki oraz korzystania z różnorodnych materiałów i narzędzi rozwija się i kreuje w sobie przestrzeń dla nauki. We współczesnym świecie umiejętność kreatywnego podejścia do rozwiązywania problemów jest bardzo ceniona, dlatego konieczne jest opracowanie środowiska, które będzie wspierało rozwój kreatywności wśród uczniów.

W strefie kreatywności powinny znaleźć się duże stoły, tablice do prezentacji pomysłów, sztalugi, flipcharty, narzędzia kreślarskie oraz przyrządy do pomiarów. Wygodne siedziska, duże piłki, hamaki, klocki konstrukcyjne – to wyposażenie, które sprzyja rozwijaniu kreatywności.

Strefa myślenia STREAM

Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, szacowania, wykorzystywania różnych kombinacji, by rozwiązać zadanie, podejmowanie ryzyka, wspieranie myślenia komputacyjnego – to wszystko powinno się zadziać w tej strefie. Jest ona bardzo istotna z punktu widzenia funkcjonowania ucznia i aktywności, które podejmuje, czy też będzie podejmował w dorosłym życiu.

Warto zadbać w tej strefie o rozwiązania z obszaru nowych technologii, zawierające pierwiastki edukacyjne typu: Magiczny Dywan, Magiczna Ściana, Okulary VR Aser 0J0 500 – są to pomoce mieszczące się w kręgu zainteresowania ucznia, z racji innowacyjnych rozwiązań zastosowanych do ich wykonania, a zajęcia z użyciem tych pomocy wzbogacą proces edukacyjny.

Strefa matematyczna STREAM

Nabywanie przez ucznia kompetencji matematycznych jest bardzo ważne. Matematyka jest wszechobecna w życiu codziennym i determinuje proces kształcenia. Kompetencje matematyczne definiuje umiejętność rozwijania i wykorzystywania myślenia matematycznego w celu rozwiązywania problemów wynikających z codziennych sytuacji. Matematyka jest obecnie jedną z tych dyscyplin naukowych, które znacząco stymulują rozwój osiągnięć ludzkości, dlatego przygotowanie w edukacji STREAM strefy przeznaczonej do wspierania kompetencji matematycznych jest konieczne.

W tej strefie uczeń będzie doskonalił umiejętność liczenia, znajomość miar i struktur, operacji i działań matematycznych oraz sposobów prezentacji matematycznej. Będzie kształtował rozumienie terminów i pojęć matematycznych, a także świadomość pytań, na które matematyka może dać odpowiedź.