Modułowe Pracownie Przyrodnicze

Modułowe Pracownie Przyrodnicze to projekt opracowany przez ekspertów Centrum Nauki Kopernik ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE). Jest to koncepcja innowacyjnego sposobu kształcenia uczniów, którego podstawą jest samodzielna aktywność, nauczanie przez doświadczanie i eksperymentowanie. Modułowe Pracownie Przyrodnicze (MPP) to kompleksowe narzędzie dla nauczyciela umożliwiające prowadzenie zajęć z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych w klasach IV – VIII,  opartych na metodzie badawczej.

MODUŁ WODA

Pełne pasji zajęcia przyrodnicze

Praca z modułem woda pozwala uczniom poznawać i rozumieć zjawiska rządzące światem przyrody przez własne działania podejmowane przez uczniów, takie jak obserwacja, eksperymentowanie, obserwowanie zależności i wyciąganie wniosków.
Nauczycielom zaś dostarcza gotowych narzędzi, umożliwiających prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metody badawczej.
Każdy z modułów składa się z dużego pudełka, w którym umieszczonych zostało 30 scenariuszy, opracowanych przez ekspertów z Centrum Nauki Kopernik, pozwalających zbadać właściwości wody, w trakcie prowadzenia eksperymentów naukowych.

Zobacz Moduł Woda
Modułowe pracownie przyrodnicze moduł energia
MODUŁ ENERGIA

Innowacyjne lekcje oparte na metodzie badawczej

Moduł energia to trzeci zestaw z serii MPP. Moduł Energia zawiera propozycje 25 doświadczeń o tematyce energii i jej przemianach wraz z obudową merytoryczną i akcesoriami do prowadzenia doświadczeń. Wszystkie doświadczenia są zgodne z treścią podstawy programowej z przedmiotów: chemia, fizyka, biologia, przyroda i geografia dla klas IV – VIII. W skład Modułu Energia wchodzi 1 walizka z akcesoriami niezbędnymi do wykonania doświadczeń, podręcznik dla nauczyciela z obudową merytoryczną i częścią metodyczną oraz pendrive z kopią wszystkich kart dla nauczyciela i ucznia.

Zobacz Moduł Energia
MODUŁ POWIETRZE

Nowoczesny sposób kształcenia

Moduł Powietrze opracowany na licencji Centrum Nauki Kopernik, to kolejne mobilne i modułowe pudełko wraz z akcesoriami, umożliwiające prowadzenie angażujących lekcji. Na moduł powietrze składa się gruntownie opracowany komplet materiałów merytorycznych dla nauczyciela oraz zestaw akcesoriów laboratoryjnych dla ucznia do prowadzenia doświadczeń dotyczących powietrza w czasie 45-minutowej lekcji. Tematyka doświadczeń powiązana jest z treścią aktualnej Podstawy programowej przedmiotów takich jak: przyroda, biologia, geografia, chemia czy fizyka w klasach IV-VII szkół podstawowych.

Zobacz Moduł Powietrze

Leave a Reply