Pomoce edukacyjne wspierające rozwój myślenia komputacyjnego- duże maty i plansze podłogowe

Nauczanie wykorzystuje elementy ruchu (zapamiętywanie treści przez uczniów na poziomie 90 %). Uczniowie uczą się planowania ruchu, rozwijają umiejętność współpracy w grupie, cierpliwości podczas oczekiwania na swoją kolej. Poszukują rozwiązań, poznają zasady zdrowej rywalizacji, analizują swoje posunięcia i wyciągają wnioski. Uczą się różnicowania cech (duży, mały, gruby, cienki), różnicują kolory i figury, utrwalając kompetencje matematyczne.

Zobacz pozostałe pomoce